Bakke-Jensen: – Norge skal bli en ledende romnasjon i Arktis

Romfarere på vei mot ISS

Den bedrøvelige historien om romraketter for menneskers utforskning

Romfergen – et skritt fòr langt i den teknologiske anvendelse