Julian Assange har fått statsborgerskap i Ecuador

Over 2.000 afghanere skal være drept i Syria

Mahad Mahamud søker asyl på Island