annonse

Det er ikke lett å spå om fremtiden. Det vet alle. Men for oss historikere som er opptatt av å lære av historien og ser at svært mye gjentas igjen og igjen, så er det noe som åpenbarer seg fra tid til annen. Den pågående debatten om forskjellen mellom gutter og jenter i skolen peker mot noen fryktelige konsekvenser som er vel verdt å merke seg. Og det virker heldigvis som om at noen debattaktører har gjort det, slik som Camilla Stoltenberg. Men hva med resten av samfunnet, og ikke minst politikerne?

De mange overskrifter som preger denne debatten har handlet om feminisering av skolen, at skolen er mer tilpasset jenter enn gutter og at altfor mange gutter blir skoletapere. Det skal ikke mye til å forstå at denne utviklingen ikke bør fortsette over tid. Dette er så alvorlig at vi faktisk står i fare om en ti års tid for å skape en ny pariakaste i Norge bestående nær sagt utelukkende av menn,. Hundretusenvis av sinte, unge, norske menn med en overfølsom, kollektiv offermentalitet. En så stor gruppe marginaliserte menn vil i ethvert samfunn være direkte usunt. For vår del skal det ikke så mye til før de uante konsekvensene kan dra oss i farlige retninger. Og dette har allerede startet.

Som lærer i ungdomsskolen, har jeg inngående kjennskap til dette. Dagens 13-årige gutter er i hovedsak ikke flinke på skolen, spesielt de kule, tøffe ledertypene. Og de er flinke til å rotte seg sammen, skylle på andre og bruke offermentaliteten fullt ut. Skillet mellom dem og de skoleflinke, pliktoppfyllende jentene, som det nå begynner å bli vel mange av, er så stort at det påvirker seleksjon, for å komme inn på det biologiske. I tillegg er gutta enormt mye flinkere til å snakke foran andre i klassen, for svært mange av de skoleflinke jentene tør knapt åpne munnen av frykt for å si noe som ikke står til en toppkarakter i faget. Gutta tør å prøve og feile.

annonse

Det sier seg selv at inntektsgapet mellom disse gutta som får rundt 3 i snitt og jentene som ligger på over 5 i snitt vil være enormt om en 10-15 års tid, når jentene blir ferdig med den høyere utdanningen sin. Vi inne i en pågående kjønnsbasert polarisering i skolen som begynner å bli merkbar også ute i samfunnet.

Og så er det kvinnene. Hvilken vei går utviklingen? Den danske professoren og museumsdirektøren Rane Willerslev har frontet debatten i Danmark om det han kaller en korrekthetskultur. Danmark trenger ikke skolelysene, sier han. Alle de unge, pene, korrekte kvinnene (og menn) som kommer ut av gymnasene og universitetene med et fabelaktiv karaktersnitt, de er dyktige til å gi et korrekt svar på ethvert spørsmål. Men det er alt. De mangler råskap. For Danmark har bruk for skarpe hjerner som kan tenke vilt, og skape nybrudd innen forskningen og samfunnslivet.

Jeg er så enig. Resirkulering og gjenbruk av gamle ideer, tanker, ord, nyheter, metoder og trender er rent ut degenererende for samfunnet vårt. Vi skulle istedet trakte etter nyskaping for å hevde oss internasjonalt, for å bevege oss, for ikke å gå rundt i den samme gamle gørra, som vi fjeldaber ville sagt. Det blir ikke mer innovasjon i et samfunn med et økende fokus på korrekthet, korrekte besvarelser og høye karakterer. Snarere tvert imot, sier dansken. Utdanningssystemet som de har skapt i Danmark er rett og slett ikke godt nok. Hvis vi følger Rane Willerslevs logikk her til lands, må vi ikke bare dra skoletaperne aktivt inn i samfunnet, men vi må ta tak i skolelysene og riste dem så kraftig at de får utvidet sine komfortsoner, at de tør å prøve og feile, at de tør å gå i motsatt retning og ikke blir så styrt av forventninger. Og at de tør å bli mer individualistiske, som strengt tatt ikke bør være så vanskelig for oss nordmenn sett i forhold til andre land. Vi som har gjort sivil ulydighet til en dyd.

Hva tror du kommer til å skje om en 10 års tid når samfunnsbildet blir dominert av godt betalte, offentlig ansatte kvinner med et korrekt byråkratspråk, det være seg dommere, lovgivere, doktorer, lærere, kommuneansatte, terapeuter, politikere, og ikke minst byråkrater? Og hva da med de hundretusenvis av lavtlønnede, tøffe, utagerende, fotballelskende unge mennene, som knapt har lært noe om naturfag eller religion, livssyn og verdier i oppveksten? Denne økende, kjønnsbaserte polariseringen som vi har sett en stund nå, hvis vi lar den fortsette uhemmet i en ti års tid til, kan det fort bli stygt.

Populismen kan raskt få et nytt, mørkere ansikt. Forskjellene mellom rik og fattig, rike og fattige områder og meningene våre vil bli større. Den polariseringen som vi ser idag vil ikke være noe mot det som kommer når vi på ny får polarisering mellom kjønnene. Vi vet alle hvem Hitler fikk støtten sin fra da han på 1920-tallet holdt flammende taler på ølbuler, foran tusenvis av lavtlønnede menn i Bayern, etterhvert støttet av noen svært rike menn. Det bør ikke være vanskelig å se at vi her til lands i fremtiden kan ha skapt tusener av tilsidesatte fotballhooligans som liker å marsjere i takt.

Avslutningsvis vil jeg dra frem ett enkeltsegment i dette helhetsbildet for å eksemplifisere, om fedre som knapt får se barna sine etter samlivsbrudd: Takk til Inga Marte Thorkildsen som var pådriver for å innskrenke menns rettigheter i den rødgrønne regjeringen om samvær med egne barn, som i praksis gjorde samværssabotasje lovlig. Titusener av fornærmede, kneblede, følelsesfulle mannfolk sitter nå rundt om i Norge og takker deg bittert for sine opplevelser. Og ja, vi snakker sammen! Dette har allerede startet. Takk til dere psykologer som skriver så ensidig og arrogant, og stikk i strid med forskningen, om den pågående endringen av barneloven om samme tema. Og takk til dere byråkrater som fremmer byråkratispråket og setter rammer rundt oss som verken vi eller våre barn passer inn i. Takk til dere mange hodeløse journalister og store deler av Main Stream Media som er mer kyniske og kåte på nyhetsklikk enn hva de verste Wall Street-kapitalistene er på penger. Deres tilsidesetting av sunn fornuft får oss til å samle oss. Dere heller bensin på bålet!

Takk til dere norske politikere og byråkrater som ikke ser alt dette og fortsetter å trampe på med en utvikling som mildt sagt ikke er bærekraftig. Det har allerede startet. Forskjellsbehandlingen er allerede til å ta og føle på for titusener av norske menn, og en god del kvinner. Og vi snakker om sterke følelser. Hva gjør dere om ti år når det blir mange hundretusener av oss? Dere sitter ikke ved makten. Det er sikkert.