Oslo 20140124. Illustrasjonsbilde av en globus. Kart. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Del 2 (av 3)

Mange husker heldigvis fremdeles eventyreren og forskeren Thor Heyerdahl. Selv husker jeg ham best for hans evne til å tenke utenfor boksen, til å stille spørsmål som fikk andre forskere til å arbeide for å motbevise ham, og for hans mange tverrfaglige, internasjonale samarbeidsprosjekter, som må sies å ha vært banebrytende. Dessverre husker mange ham også på grunn av hans kontroversielle teorier om vikinggudene, spesielt Odin, og vikingenes forbindelser i øst. Og mange husker ham på grunn av den massive nedsablingen han opplevde etter å ha forsøkt å formidle noen av sine teorier i to av hans siste bøker, Jakten på Odin og Ingen Grenser. Riktig nok var noe av hans bevisføring tuftet på et heller magert lingvistisk grunnlag, men nå viser det seg at han på flere måter faktisk hadde rett! Og DNA viser at Thor Heyerdahls familie selv stammer i rett farslinje fra Sentral-Asia.

Thor Heyerdahl likte å tenke i store linjer, og da kunne det noen ganger bli noe utfordrende å gå i detaljer. I de to nevnte bøkene var det mye som kunne kritiseres, men så var de ikke rettet mot forskermiljøer og fikk i stedet en populærvitenskapelige appell hos folk flest. Jeg har selv besøkt Udi-folket oppe i Kaukasus-fjellene i Aserbajdsjan i forbindelse med et DNA-prosjekt, og jeg minnes godt hvor store øyne jeg gjorde da jeg var der. “Hva er det Thor Heyerdahl har tenkt her”, spurte jeg meg selv hoderystende, og lett smilende. Ingenting ved disse menneskene minnet om slektskap med nordboere. Ja, de er kristne, men det stopper der, også genetisk. Rent antropologisk er det et langt svalestup derfra til norske vikingguder. Men Thor Heyerdahl hadde altså delvis rett, og her følger noen lenker til noe av forskningen:

DNA-bevis viser at de aller fleste nordeuropeere er i slekt med innvandrere fra Sentral-Asia. Dette er vårt felles indoeuropeiske opphav og har sin rot i den store innvandringen av våre forfedre med indoeuropeiske språk. De entret Europa med et brak for litt over fire tusen år siden og startet med det bronsealderen.

Forskere har lenge lurt på om spredningen av bronsealderteknologi og europeiske språk var et resultat av migrasjoner eller overføring av kunnskap og kulturpåvirkning, og nå har vi klare DNA-bevis på at dette skyldes migrasjoner hos noen helt spesielle indoeuropeiske folkegrupper i Sentral-Asia som vandret inn i Europa.

Dette gjelder også andre steder. Det indoeuropeiske Guptariket i India, med samme felles opphav som oss, er for eksempel direkte linket til Indias kastesystem gjennom ny DNA-forskning. De forbød folk å få barn utenfor sin stand, og bidro sterkt til det kastesystemet som India har hatt siden.

I Nord-Europa var det et større antall mennesker som drev jordbruk ved starten av bronsealderen. Jeg kan spore min rette farslinje tilbake til disse menneskene (gjennom haplogruppen I1), men disse ble altså fullstendig overkjørt av en ny krigerkultur på forbausende kort tid. Man kan kanskje tro at de som var i Europa fra før risikerte utryddelse, men de ble satt inn i et klassesamfunn hvor de nye innvandrerne styrte det meste, og gjorde stor profitt på det. Men, det foregikk også en evolusjonsmessig seleksjon over tid, basert på høyde, hår- og øyenfarge og laktosetoleranse. Og denne seleksjonen pågår fortsatt.

Forskere verden over får hver dag mer og mer øynene opp for konsekvensene av denne betydelige endringstiden i Europa. Faraoen Tutankhamon var av indoeuropeisk opphav og stammet fra Sentral-Asia. De gamle grekerne også, og Aleksander den store fra Makedonia i dagens Hellas. Romerriket har et indoeuropeisk opphav og de fleste av dagens kongefamilier og adelige familier i Europa stammer opprinnelig fra Sentral-Asia, med Sverige som et interessant unntak (ser det ut til). Og vi begynner å få mange bevis på at handel åpenbart har spilt en mye større rolle i europeisk historie enn vi tidligere har vært klar over.

Hele denne prosessen markerer det første store skiftet i europeisk historie, som har vært med på å forme det europeiske kartet slik vi kjenner det i dag. Det neste store skiftet var folkevandringstiden og den senere konsolideringen mellom Nord- og Sør-Europa gjennom Karl den stores kroning til tysk-romersk keiser i år 800. Sammen kan det sies at disse to fundamentetene utgjør vår kristne og førkristne kulturarv. Nå peker også tendenser i ny forskning på at det er den velstående delen av oss som har mest direkte opphav fra Sentral-Asia. For Norges del ser det ut til å være langt flere husmenn i norske slekter med haplogruppen I1, slik som meg selv, enn hos “herrefolket” fra Asia (som jeg spøkefullt kaller dem). Vi er godt blandet, vi som tilhører disse tre store befolkningsgruppene, og alle nordmenn har mye slekt fra Sentral-Asia, men tendensen er der.

Fortsettelse av del 1

Se også del 3

Advertisements

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]