OSLO 20090729: Svineinfluensaen smitter stadig flere i Norge. Det er frykt for at offentlige steder hvor mange folk samles, skal utgjøre en smitterisiko. tett av folk på Karl Johan. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Det anerkjente statistikkbyrået Pew Research Center offentliggjorde nylig en rapport om andelen muslimer i Europa frem til 2050. I 2016 var det ca. 26 millioner muslimer i EU pluss Norge og Sveits, omtrent 4,9 prosent. Dersom migrasjonen fortsetter som årene fra 2014-2016, vil det øke til 14% i 2050.

annonse

Framskrivningen til Pew stopper i 2050, men de anslår en økning i den muslimske befolkningen med ca. 3 millioner per år i dette scenariet. Og viderefører man den projeksjonen Pew legger til grunn, vil antallet muslimer i Europa øke fra 75 millioner i 2050 til 225 millioner i 2100.

Den ikke-muslimske befolkningen i 2100 vil trolig ligge rundt 450 millioner i et slikt innvandringsscenario, som er omtrent på dagens nivå, men mange av disse vil også ha ikke-muslimsk innvandrerbakgrunn. De etniske europeerne vil kanskje være rundt 400 millioner i 2100, en nedgang fra i dag fordi hver kvinne i gjennomsnitt får under to barn i løpet av livet. Regner vi oss enda lenger fram i et slikt scenario, vil antallet muslimer være høyere enn andelen etniske europeere en gang mellom 2130-40, det vil si om drøyt hundre år.

 

Muslimsk flertall i Sverige i 2070

Men den muslimske befolkningen er ikke spredt jevnt mellom europeiske land. Hvis innvandringen fortsetter som de siste årene opp til 2016, vil andelen muslimer i Sverige være 30 % allerede i 2050, og 17 % i Norge. Med en slik fortsettelse vil det være flere muslimer enn etniske svensker anslagsvis i 2070-80, mens det i Norge vil drøye til en gang etter 2120 før det samme skjer.

Det vil altså ta bare fire generasjoner før det er flere muslimer enn etniske nordmenn som bor i Norge. Men fordi det også vil ha kommet en betydelig andel ikke-muslimske innvandrere til Norge i samme migrasjonsbølge, har trolig andelen etniske nordmenn falt godt under 30% av totalen. Det kan vi også trekke ut av SSBs høyscenario for innvandring, hvor de spår en total befolkning i Norge på 14 millioner i 2100, og hvor andelen etniske nordmenn samtidig vil ha sunket fra dagens nivå på ca. 4,3 millioner pga. lave fødselstall.

Men hvis innvandringen til Europa stopper helt opp fra og med 2018, vil det «bare» være ca. 7% muslimer i Europa og omtrent det samme i Norge i 2050. Pew anslår at den muslimske befolkningen vil øke litt utover i det 21. århundret selv om ny innvandring stopper helt opp fordi muslimske kvinner har noe høyere fødselsrater. Men fødselstallene per kvinne antas å konvergere rundt 2110. Det vi dermed kan antyde, er at den totale muslimske befolkningen i Europa kan holdes under 10 % i overskuelig fremtid – si de neste 100-1000 år – dersom innvandringen stoppes umiddelbart eller føres tilbake til «normalen» slik den lå før andre verdenskrig.

Så spørsmålet er, skal innvandringstakten fra 1970-2016 fortsette, eller skal europeerne og nordmenn ta en beslutning om at deres egne etterkommere skal forbli premissleverandører for majoritetskulturen de neste hundre, og for den del tusen år?

Valget – som er eksistensielt, historisk, politisk og moralsk – må gjøres av oss som lever nå.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.