AFP-hull kan gi milliontap i pensjon

Oslo 20171207. LOs leder, Hans-Christian Gabrielsen og administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Kristin Skogen Lund under pressekonferansen om evalueringen av AFP ordningen torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Arbeidstakere som faller ut av ordningen med avtalefestet pensjon, risikerer å tape om lag 1 million kroner, selv etter mange år som ansatt i en AFP-bedrift.

Det er blant konklusjonene i en omfattende evaluering av AFP-ordningen som ble lagt om i 2011. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen erkjenner at det er svakheter ved ny AFP.

Han viser blant annet til at enkelte arbeidstakere uforskyldt faller ut av ordningen mot slutten av karrieren.

– Det er svært urettferdig for dem det rammer, sier Gabrielsen.

Kan tape stort

Det er de såkalte kvalifikasjonsreglene som kan slå uheldig ut. Blant annet kreves det at en arbeidstaker må ha arbeidet minst sju av de ni siste årene i en AFP-bedrift. Glipper det her, kan det koste dyrt. Om lag 30 prosent av livsvarig pensjon kan ryke.

– Noen kan miste pensjon i størrelsesordenen 1 million kroner etter mange år i AFP-bedrifter. Å miste pensjon på grunn av forhold den enkelte ikke kan kontrollere eller påvirke, er krevende å forsvare, heter det i evalueringsrapporten som partene i arbeidslivet står bak.

Ansiennitetskravet er strengere i den nye ordningen enn i den gamle. Ifølge beregninger har andelen som ikke har mulighet til å ta ut AFP, økt fra 7 prosent for 1949-årskullet til 13 prosent for 1955-årskullet.

Flere jobber lenger

Rapporten slår fast at AFP-ordningen stort sett har fungert etter hensikten. Den nye ordningen skulle i utgangspunktet sikre pensjonssystemet bedre bærekraft og sørge for at flere står lenger i jobb.

Og tallene viser at flere kombinerer pensjon og jobb enn før. Mens én av fire i den gamle AFP-ordningen sluttet i arbeid ved 62 år, gjelder dette om lag én av seks i den nye ordningen. Og av dem som tar ut AFP før 67 år, kombinerer 60 prosent uttak av pensjon med inntektsbringende arbeid. Andelen er mer enn tredoblet etter pensjonsreformen.

Spørsmålet er hvem disse arbeidstakerne er, som kombinerer arbeid og pensjon – og ikke minst hvem som ikke makter dette.

Gavepakke

Ordningen ble i 2011 endret fra å være målrettet inntektssikring for de såkalte sliterne, til å bli et livsvarig tillegg uten avkorting hvis man fortsatt jobber.

– Det medførte at en mistet fokus på den opprinnelige målgruppen og innebærer at de som fortsetter å jobbe kan få meget gode inntekter, heter det i rapporten.

LO er bekymret for arbeidstakere som ikke orker å jobbe etter fylte 62 år og dermed ikke kan kompensere for de såkalte levealdersjusteringene i pensjonssystemet. Organisasjonen krever kompenserende ordninger, og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler at pensjon blir et tema ved hovedoppgjøret neste år.

Flest menn

Om lag 40 prosent av alle ansatte i privat sektor var i 2016 omfattet av AFP-ordningen. Ved 55 og 61 år er andelen henholdsvis 51 og 55 prosent.

Av totalt 57.700 mottakere av privat AFP i 2016, utgjorde menn 74 prosent. Dette skyldes delvis at nesten to av tre arbeidstakere i privat sektor er menn, men også at færre kvinner oppfyller kravene til tidlig uttak.

Men ordningen er samtidig med på å løfte pensjonsnivået til mange kvinner over den magiske grensen for førtidspensjon, poengterer Gabrielsen.

(©NTB)


Publisert: des 7, 2017 @ 3:10 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • invernes

  Det hele er vanvittig ! sliterne de ekte sliterne som bygget Norge skal da for fax leve godt når de endelig kan slappe av etter herrens mange år i jobb.
  Staten lurer folk trill rundt , det eneste man har igjen er en ødelagt kropp og barkebrød til mat, og enda verre blir det i fremtiden, da oljefondet er spist opp og velferden er rasert til nivå i Gambia.

  • O.M. Hadland

   Hadde enda oljefondet blitt spist opp. Men det er en papirformue som bare behøver en black monday for å forsvinne over natten.

 • Erik Pedersen

  Sliterne, de med fysisk svært krevende jobber, fins knapt lenger. Det er andre årsaker til at mange føler seg utslitt ved 60 års alder; feil kosthold og overvekt, manglende mosjon, manglende motivasjon…

 • ARVEVOLDEN

  Svindelen med»ny folketrygd» avsløres.:
  Muligheten for trygd + arbeid var et lokkemiddel. Det gav noen store inntekter,mellom 62-og 67.
  Men ved-67 vil mange av dem få lave pensjoner.Opptjeningen mellom -62 og- 67 er lav.Skal de leve godt etter -67,må de spare mye.Og skattene tar sitt.Dette er et sparetiltak-for staten.
  Og de som ikke får AFP-er kvinner som har jobbet for kort tid.De av dem som får en rett-blir tildelt en ytelse nesten nede på Garanti/ Minstepensjonsnivå.
  Dette har alle lesekyndige sett siden 2011.

  Og skal det «gjøres noe for sliterne,» må de fortelle hvem dette er,og hvem som skal betale.

  Trår de ikke pent,blir dette en minstepenjonsfelle.Og de som skal løftes,litt over dette nivået -kan da fort bli kvinner med kort deltidsarbeidskarriere.Betalingen legges da på menn-og kvinner som virkelig har slitt- i over 40 år.
  Altså nok en omdreining av skruen,fra dobbeltarbeiende familier,til enslige og familier med lav arbeidsdeltakelse.En forfinet utgave av de gamle fattigforsorgs-ordninger.Med staten og arbeidsgiverne som de store vinnerne.Mere skatt ,lengre yrkesaktive liv -og lavere pensjoner .

  Den norske velferdsvarianten av Den Liberale -verdensomspennende Kapitalisme.Mye billig arbeidskraft.Dette er konsekvensen av vårt EØS-medlemsskap.De som vil beholde EØS-får selv ordne sin pensjonisttilværelse.Fra staten blir det bare smuler igjen.

  NHO,LO og Staten kan ikke skryte av dette,og samtidig benekte at det er slik det forholder seg.Det blir å tale med to tunger.Indianerne avslørte dette på 1800-tallet.Våre dagers indianere er den vanlige lønnsmottaker,mann som kvinne-som får servert regninga,men lite av gledene.

 • Ryddegutt

  Der er vel rundt 800 000 arbeidstakere som får være med å betale skatt for å finansierer AFP, men som selv ikke får AFP.

  Og nå er problemet at noen få av adelen med gullpensjon som hadde sikret seg denne rettigheten kommer i samme situasjon som de 800 000 andre?

  Noe mer ufyselig enn egoistene i LO finnes ikke!