- Resett - https://resett.no -

Rundt 90 ulver registrert i Norge hittil i vinter

I vinterens telling av ulver i Norge er det foreløpig registrert 88–92 dyr. Det er ventet at antallet registrerte ulver vil stige de neste månedene.

55–57 av de registrerte ulvene ser ut til å ha helnorsk tilhold. 10–11 ulver har med sikkerhet tilhold på begge sider av den norsksvenske grensen, mens 23–24 har såkalt uavklart grensestatus, opplyser leder Jonas Kindberg i Rovdata [1].

Han understreker at det er lenge igjen av årets registreringssesong og at det derfor forventes at antallet vil stige etter hvert som overvåkingen går sin gang utover vinteren. Fem av de registrerte ulvene er felt i lisensjakten.

annonse
Sju helnorske kull

Siden registreringen startet 1. oktober er det registrert sju ulvekull i helnorske revir og fire-seks kull i grenserevir.

– Det er registrert ulvekull i revirene Osdalen, Julussa, Letjenna, Kynna, Østmarka og Hobøl, og de er høyst sannsynlig helnorske. Det samme gjelder Mangenreviret, der det ble påvist ett kull på DNA før overvåkingssesongen startet, forteller Kindberg.

Det er i tillegg påvist ulvekull i revirene Slettås, Flisberget og Magnor, som så langt ser ut til å være grenserevir. Det er trolig også født ulvekull i grensereviret Boksjø, samt i de sannsynlige grenserevirene Kockohonka og Skugghöjden.

annonse

Forrige vinter ble det registrert mellom 105 og 112 ulver i Norge, relativt jevnt fordelt mellom helnorske ulver og ulver i grenserevir.

Ulvene blir i hovedsak overvåket ved sporing av individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer og urin fra døde dyr. Overvåkingen foregår hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars.

Ulvevedtak

Stortinget har satt et bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

1. desember innledet klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) adventstiden med to vedtak og et forslag om ulv. For det første skal Julussa- og Osdalsflokken på grensen til ulvesonen i Hedmark og Akershus felles. Slettåsflokken, som lever midt i sonen, får leve.

Totalt åpnet Helgesen for lisensjakt på 26 ulver utenfor ulvesonen. Til sammen kan dermed opptil 42 ulver felles denne jaktsesongen. Jaktsesongen for ulv utenfor ulvesonen foreslås økt med fem dager om høsten og en måned om våren. I dag varer den fra 1. oktober til 31. mars.

annonse

Fellingstillatelsen ble tatt godt imot i Norges Bondelag, men i den motsatte leiren var reaksjonene like negative som før. Helgesen har tidligere fått kjeft for ikke å følge opp Stortingets vilje i ulveforvaltningen. De folkevalgte ga ham til slutt beskjed om å endre rovviltforskriften for å åpne for at flere ulv kan felles.

(©NTB)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474