- Resett - https://resett.no -

«Biffavgift» i landbruket slaktes

Regjeringspartienes plan om å innføre en flat CO2-avgift også i landbruket vekker sterke reaksjoner. KrF sier nei til en slik avgift.

Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder av næringskomiteen på Stortinget, mener avgiften i realiteten er en biffavgift som vil svekke norsk produksjon og flytte arbeidsplasser ut av landet.

– Det er vanvittig at det skal innføres CO2-avgift på en biologisk prosess som matproduksjon er. Jeg hadde aldri trodd at Frp og Høyre var de som skulle innføre dette, sier han.

annonse

– Resultatet blir at importert mat vil styrke sin posisjon i det norske markedet. Det er elendig jordbrukspolitikk, mener stortingsrepresentanten.

Flat avgift

I regjeringsplattformen [1] heter det at regjeringen vil «innføre flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden». Det innebærer 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

Andre relevante avgifter økes tilsvarende.

annonse

«Provenyet brukes til å redusere andre skatter og avgifter for berørte grupper for å lette omstillingen. Dette skal også omfatte landbruk og fiskeri, men ses i sammenheng med kompenserende tiltak i samråd med næringene», heter det i plattformen.

Venstre har lenge ivret for en form for flat CO2-avgift.

KrF-nei

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre må ha støtte fra andre partier for å få flertall for sin politikk i Stortinget. KrF hadde i forrige periode en samarbeidsavtale med de tre øvrige partiene på borgerlig side, men står nå utenfor.

– Når det gjelder punktet om å innføre CO2-avgift for landbruk og fiskeri og gradvis trappe opp den, er ikke vi for det, sier KrFs landbrukspolitiske talsmann Steinar Reiten til NTB.

– Det har hele tiden vært vår politikk at akkurat landbruk og fiskeri, som produserer råvarer for næringsmiddelindustrien og maten vi skal leve av, ønsker vi å gi fritak, forklarer han.

Reiten varsler at KrFs stortingsgruppe onsdag skal gå grundig gjennom plattformen.

Uklart formulert

Norges Bondelag mener punktet om CO2-avgiften er uklart formulert.

– Vi forventer at regjeringens forslag handler om fossile utslipp. Stortinget har tidligere behandlet lignende forslag, og da var alle, inkludert regjeringspartiene, tydelig på at biologiske prosesser ikke skal avgiftsbelegges, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til NTB.

annonse

Bondelaget viser til behandlingen av jordbruksmeldingen i fjor vår. Da konkluderte hele komiteen, også de tre regjeringspartiene, med at «de biologiske prosessene i jordbruket ikke skal avgiftsbelegges slik Grønn skattekommisjon har foreslått».

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 het det at «Stortinget ber regjeringen om å innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor i 2018, med foreløpig unntak for landbruket og fiskerinæringen».

For disse to sektorene ble det vedtatt å sette ned utvalg som skulle vurdere muligheten for å «innføre gradvis økt CO2 avgift for disse sektorene og foreslå andre klimatiltak, under forutsetning av at distriktspolitiske, landbrukspolitiske og fiskeripolitiske målsettinger ivaretas».

(©NTB)

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474