- Resett - https://resett.no -

Norge – klimamusa som brøler

Flyseteavgiften og økt bomavgift er ren symbolikk uten betydning og ren svindel med klima som alibi. Menneskeskapt CO2 utgjør bare 0,12 prosent av samtlige klimagasser og av dette bidrar Norge med 0,0009 prosent relatert til folketallet.

Verdens ti største flyplasser har nær 800 millioner passasjerer. All flytrafikk teller 7,2 milliarder, med en årlig vekst på ca. 7 prosent. Oslo lufthavn har for tiden 25 millioner passasjerer per år, noe som utgjør 0,3 prosent av verdens flytrafikk. En chartertur mindre per år er verken merkbart eller målbart.

Menneskeskapt CO2 utgjør 3,2 prosent. Naturen selv står for de øvrige 96,8 prosentene. Flytrafikk står for 2 prosent av av den 3,2 prosentene menneskeskapte delen, det vil si at den bidrar til 0,06 prosent av all CO2. Verdens bilpark består av mer enn 1 milliard biler. I Norge har vi 2,5 millioner, eller ca. 0,15 prosent, og fanatiske klimapolitikere påstår faktisk at 50 øre mer på literen påvirker klimaet?

annonse

Ca. 30 byer i verden har større innbyggertall enn hele Norges befolkning. Norge er nede på en 15.plass som oljeleverandør. Norge er i ferd med å gro igjen med en skogtilvekst på 25 millioner kubikkmeter [1] per år, noe som utligner hele 60 prosent av hele nasjonens CO2-utslipp. Lille Norge har av en eller annen merkelig grunn satt seg i førersetet for å stabilisere og kontrollere jordas klima. Et klima som faktisk er påvirket av et titalls faktorer, hvorav vanndamp med sine 95 prosent er den helt dominerende klimagassen. Denne gassen muliggjør vår eksistens på Moder Jord.

Klimaet er et fullstendig kaotisk system, uegnet for matematiske modeller. Derfor har klimapanelets prognoser bommet med opptil 580 prosent. Klimaprognosene kan ikke en gang forklare klimaet bakover i tid! Vi lever i geo-tidsalder Holocen [2], egentlig en av de fineste og mest stabile perioder i Jordas historie. Det var mye mer dramatiske endringer før menneskene gjorde sitt inntog. I steinalderen var faktisk temperaturen 2-3 grader høyere enn i dag, og over FNs «faregrense», med furuskog på vidda og varmekjære planter som har kollapset fordi vi i dag har det for kaldt.  Ikke kjørte steinalderfolket SUVer heller.

Klimapanelets store hodepine er Antarktis med hele 90 prosent av all is på jorda, og som nå har svært mye is. Operaen i Oslo, bygget i vannkanten, ligger følgelig trygt uten havstigning. I steinalderen måtte den blitt lagt til Hamar, da havnivået var 220 meter høyere.

annonse

Norges utslipp er ca. 0,01 prosent av den naturlige CO2-utveksling mellom hav og luft. Naturen er den helt dominerende produsenten av CO2, med et bidrag på 96,8 prosent. Uten CO2 hadde planteliv og matproduksjon kollapset, da CO2 er helt avgjørende for all plantevekst og matproduksjon. En halvering av dagens CO2-nivå ville ført til en reduksjon av planteliv og matproduksjon med rundt 40 prosent, med påfølgende omfattende hungersnød.

Våre egentlige problemer er en eksplosiv befolkningsvekst med 220.000 nye verdensborgere i døgnet, miljøgifter, destruksjon av arter og natur, begrensede ressurser med mer. Siste sprøe forslag fra MDG-ere er å kutte kjøttforbruket. Men bare India har 200 millioner kuer og 280 millioner bøfler, så om nordmenn unisont blir vegetarianere, har det ingen betydning. Heller ikke matforsyningen vil påvirkes, da det i dag produseres mat for 12 milliarder mennesker, hvorav mat for 5 milliarder sløses bort, destrueres og kastes. Bare i Norge kastes 250 millioner kg mat i året.

Norske kunnskapsløse folkevalgte er som vanlig opptatt av symbolikk og internasjonal positiv PR. De vil gladelig tømme våre lommebøker for å temme og kontrollere klimaet for første gang i jordas milliarder av år. Et håpløst og spinnvilt eksperiment som ikke vil fungere.

Kilder: NIPPC, WUWT, Friends of Science, GWPF, No Frakking Consensus, No Tricks Zone, Bøkene: Klima,vitskap og politikk av Per Engene/Biolog og Klima, is og forskerfeil av Per J Langerud

(Dette innlegget er tidligere publisert på Knut Rellsmos blogg [3], og er gjengitt her med forfatterens tillatelse)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474