- Resett - https://resett.no -

De etablerte mediene lar Trine Skei Grande dekke seg bak at hendelsen er et tabu for gutten det gjaldt

For de etablerte mediene i Norge, har det vært en vesentlig del av begrunnelsen for ikke å ta opp den mye omdiskuterte hendelsen under et bryllup i 2008 hvor Trine Skei Grande hadde sex med en beruset gutt under myndighetsalder at han eller andre ikke formelt har varslet om eller ønsket oppmerksomhet om saken.

Men det er en misforståelse at mangelen på varsling skulle tilsi at hendelsen ikke var alvorlig. Tvert imot. Hendelsen var traumatisk og skambelagt, og den tok tid å bearbeide for gutten. Dette har vi fra flere kilder. Familien og gutten har nettopp ikke ønsket oppmerksomhet eller å varsle på grunn av den skammen det innebærer for en ung gutt å ha blitt med på initiativene til en betydelig eldre kvinne utendørs under et bryllup. Saken er tabubelagt, og av hensyn til tabuet ønsker ikke vitner å stå frem.

«Hendelsen som er opphavet til alle ryktene om henne stammer fra en fest i 2008, hvor Grande deltok. Hendelsen involverte Grande og en gutt, som da var 17 år,» skriver VG [1].

annonse

– Ser du noe du gjorde feil eller burde gjort annerledes i den hendelsen?

– Jeg mener at jeg ikke gjorde noe galt. Men jeg vil ikke si noe om hendelsen av hensyn til andre som er en del av dette, sier Skei Grande til VG.

Kommentar

annonse

Alle kan gjøre feil. Men det er grunn til å stille spørsmål ved dømmekraften til Skei Grande når hun mener at det er et «hensyn» å ta i denne saken samtidig som hun mener at hun «ikke gjorde noe galt.»

Den det er et «hensyn» til i denne saken, er den 17 år gamle gutten, som Skei Grande ifølge flere kilder var en meget aktiv og direkte initiativtaker til seksuelt samkvem med da hun selv var stortingsrepresentant og 38 år. Gutten var beruset og sårbar. Det er riktig at han ikke formelt har varslet, men betyr det at saken er mindre alvorlig enn andre saker med stor aldersforskjell og hvor den ene parten var umyndig?

Det må tas med i betraktningen i denne saken at «overgrep» mot gutter/menn er mye mer tabubelagt, og at menn i mindre grad rapporterer om slike ting enn kvinner. Men det betyr ikke at samfunnet ikke bør si klart ifra om at slik atferd er uakseptabel når man likevel kommer over disse tilfellene, om de formelt er varslet eller ei.

I denne saken handler det også om liv og lære. På Venstres hjemmeside kan vi lese om et «initiativ for misbrukte menn». Det er fra 2006. To år før bryllupet i Trøndelag.

På hjemmesiden står det at «Venstres nestleder Trine Skei Grande reiste i Stortinget en debatt om seksuelle overgrep mot menn. Hun ba likestillingsminister Karita Bekkemellem være med på å motarbeide tabuene som preger slike problemstillinger [2]

– Jeg er glad for statsrådens reaksjon. Hun var positiv til en handlingsplan og ville også bidra til å skape offentlig debatt for å avmystifisere at også menn blir utsatt for overgrep, uttalte Skei Grande.

«Det er et faktum at bevissthet og hjelpeapparat i dominerende grad konsentrerer seg om overgrep mot kvinner og barn, mens overgrep mot menn er tabubelagt og hjelpeapparatet har for liten kapasitet,» heter det på hjemmesiden.

Nå kan det virke som om Trine Skei Grande nettopp baserer seg på dette tabuet denne 17-åringen følte i 2008 for å unngå å snakke mer om eller innrømme at det var noe galt i det hun tok initiativ til i det aktuelle bryllupet. Gutten, som nå har blitt en voksen mann, vil ikke snakke om det på grunn av tabuet, derfor trenger heller ikke Skei Grande å stå til ansvar. Hun prøver snarere, og med god hjelp fra en del i media, å fremstille seg selv som et offer i saken.

annonse

Men skal mediene tillate at det er et velkjent tabu som står i veien for en rettmessig håndtering av denne saken på linje med den indignasjon man utviser når det gjelder situasjoner hvor menn er eldre enn jentene det er snakk om? I sakene om Giske, Søviknes og Solum Larsen var det blant annet aldersforskjell og maktforhold som var tema. Det er også et viktig element i den pågående Tonning Riise og Unge Høyre saken.

At bryllupet i Trøndelag var «privat» burde ikke utgjøre noen stor forskjell. Skei Grande var stortingsrepresentant i 2008, det stiller visse krav.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474