- Resett - https://resett.no -

En leser som ønsker å være anonym ba Resett formidle tilbud om kompensasjon for å fortelle sin versjon i Skei Grande-saken

VG skriver at gutten som hadde sex med Trine Skei Grande i 2008 ble tilbudt et større pengebeløp av Resett for å fortelle sin historie [1]. Resett ønsker ikke å bekrefte at det beløpet VG oppgir er korrekt eller ikke.

Grande gikk ut i Aftenposten på tirsdag kveld med en indirekte innrømmelse av at det hadde vært en hendelse med en 17-åring på en «privat fest» for ti år siden. Hun sa samtidig at hun hadde informert statsministeren mer i detalj. Statsministeren gikk samtidig ut og bekreftet dette [2], og sa at det Skei Grande hadde fortalt om hendelsen, ikke hadde gjort at hun hadde mistet tilliten til henne eller at hun ikke var egnet som statsråd.

En av Resetts lesere fant det oppsiktsvekkende at statsministeren kunne ha tillit til Skei Grande dersom det Resett tidligere hadde skrevet om hendelsen var korrekt. Denne leseren tok kontakt. Leseren ønsket at det ble formidlet et tilbud til mannen som var omfattet av hendelsen om en økonomisk kompensasjon for å fortelle sin versjon. Sakens omstendigheter hadde allmenhetens interesse, mente leseren.

annonse

Jeg vurderte det tilsvarende. Slik Resett kjente til, var det en belastning for 26-åringen å få offentlighetens interesse på saken. Han ønsket egentlig ingen skriverier om det, men Skei Grande er en offentlig person og allmenne hensyn tilsa klarhet i faktaene. Dersom noen derfor kunne tilby en kompensasjon for de belastningene og ekstra utgiftene, som for eksempel tapt arbeidsfortjeneste, det medfører å fortelle sin versjon, var det etisk forsvarlig å formidle det. Jeg vurderte det dit hen at han uansett ville måtte fortelle det før eller siden slik saken da sto.

Resett fremla derfor tilbudet om et pengebeløp til mannen, og gjorde det også kjent for hans far, som vi hadde vært i kontakt med tidligere. Mannen ble tilbudt full anonymitet. Det var hans versjon, ikke hans identitet, vi ønsket frem i offentligheten. Jeg hørte aldri tilbake fra ham før VG skrev om saken to dager senere.

Den opprinnelige kilden til den tilbudte kompensasjonen var altså ikke Resett, men en leser som ønsket anonymitet. Resett har ikke midler avsatt for slike formål. Den anonyme leseren har ingenting med aksjonærene eller styret i Resett å gjøre. Styret ble heller ikke informert før VG ringte meg om saken to dager senere.

annonse

 

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474