- Resett - https://resett.no -

Kafka-stemning fra Brønnøysund helt ned til Skatt øst

«Josef K» er formann i et sameie, det er en liten skogeiendom som har gått i arv. Det var hans far som registeret det som et sameie før bopliktsloven kom for mer enn 50 år siden. Han overdro det etterhvert til sine etterkommere. Noen har falt fra og noen har solgt seg ut. Men det er fremdeles eid av familien. De har noen hytter der, så det blir noe bærplukking og litt fiske. Hvert tiende år så hugges det noe trær og det drysser litt på eierne. Men siden det er en næringseiendom så må den ha et foretaksnummer og det må sendes inn en tykk bunke skjemaer hvert år til Likningskontoret. Selv om de er 0 inntekt og den eneste utgiften er forsikring.

«Josef K» setter seg ned med albuene i bordet og slår tomlene mot haka. Så trekker han pusten dypt og blåser ut av nesen.

– Det er ikke så alvorlig, men det er frustrerende.

annonse

For noen år siden fikk han brev fra Likningskontoret, de skrev at han måtte bruke et annet foretaksnummer, han tenkte ikke så mye over det og gjorde som de sa.

Da det ble innført elektronisk innlevering så oppdaget han at sameiet var registrert som et enkeltpersonforetak på hans navn. Men hvis han brukte det nummeret han fikk av Likningskontoret så kom det frem at dette var et deltagerliknet foretak (et sameie).

Men da han sjekket enkeltpersonforetaket så var han oppført som taxisjåfør. Det er en med sammen navn som kjører taxi, de har vært i kontakt tidligere på grunn av et feilsendt brev. Men adressen var riktig. Endringen har skjedd for mange år siden uten at han var kjent med det. Underveis har Likningskontoret oppdaget feilen og gitt sameiet et nummer som fungerer i deres system. Han kontaktet Foretaksregistret, de anbefalte han å gå inn på Altinn og endre det der.

annonse

Men på Altinn kunne han ikke endre foretaksform, men bare beskrivelse av virksomheten. Han fikk i alle fall endret det til et skogsbruk, i det minste. «Josef K» kontaktet dem igjen og fikk beskjed om at da måtte han fylle ut en endringsmelding. Skjemaet kunne han finne på nett, men det måtte skrives på papir og signeres. «Josef K» vedla relevante dokumenter og et følgeskriv der han redegjorde for saken.

Men «Josef K» fikk alt i retur med en gul lapp, «Avslag: det mangler vedtekter og referat fra generalforsamling.»

Men så ble det hugget noen trær og siden det hadde gått noe år så hadde skogsbruket blitt strøket fra Merverdiavgiftsregisteret og de ville ikke akseptere det «nummeret» Skatt øst brukte. De krevde et foretaksnummer. «Josef K» tok igjen kontakt med Foretaksregisteret, etter lang tid på telefonen og mye snakk med mennesker som avsluttet med:

– Jeg setter deg over til en annen.

Så kom han endelig frem til en som forsto at de hadde gjort en feil. Han lovet å rette opp saken så fort som råd var.

«Josef K» løfter opp koppen og blåser i kaffen.

– Det var over to år siden og jeg venter enda.

Moms må innbetales punktlig og det hjelper ikke å skylde på andre. Så han ble nødt til å bruke foretaksnummeret til enkeltpersonforetaket. «Josef K» slipper koppen hardt i asjetten og sier oppgitt.

annonse

– Det sto i alle fall at det var skogsdrift. Ikke taxi!

Resett tar kontakt med Foretaksregisteret for å se om de kan oppklare «Josef K» sin frustrasjon:

Hei, jeg er journalist i Resett og jobber med et intervju av en person, han har møtt veggen i deres system.

 Han er formann i et sameie som har en landbrukseiendom, skogsdrift. Men uten hans viten har Foretaksregistret endret selskapsformen til et enkeltpersonforetak og virksomhet til drosjenæring. Skatt øst har oppdaget dette og gitt han et ‘foretaksnummer’ som fungerer i deres system (deltagerliknet foretak). Han har forsøkt telefon og mail, men bare fått standardsvar. Han har også sendt inn en endringsmelding, men et følgeskriv der han redegjør for at Foretaksregistret har endret dette uten hans samtykke. Men da fikk han alt i retur med en gul lapp at det manglet vedtekter og referat fra generalforsamling. Til slutt fikk han tak i en inne i systemet som fant ut at Foretaksregistret hadde gjort en feil og skulle rette det opp. Men dette er over to år siden.

– Har Foretaksregistret en kommentar til denne sak.

– Kan Foretaksregistret endre foretaksform uten at foretaket blir informert.

– Kommuniserer det ikke med Skatt øst hvis det forekommer feil i systemet.

Vi har sett nærmere på dette og kan kommentere saken siden det er offentlige opplysninger.

«Josef K» sitt enkeltpersonforetak har vært registrert i Enhetsregisteret siden registeret ble opprettet i 1995. Registreringen ble opprettet etter informasjon fra Skatteetaten (“Momsmanntallet”) om pågående virksomhet. Virksomheten har hele tiden vært registrert som enkeltpersonforetak, dvs. Enhetsregisteret har ikke endret organisasjonsform (enheten er ikke registrert i Foretaksregisteret).

Næringskode for drosjevirksomhet ble satt av SSB i 1996. I november 2016 meldte «Josef K» endring av næring, til skogdrift. Han forsøkte så å melde endring av organisasjonsform til sameie eller ansvarlig selskap med delt ansvar (meldingen er noe uklar), men det siste ble avvist fordi det ikke er mulig å endre organisasjonsform på et registrert enkeltpersonforetak. Hvis man ønsker å registrere et ansvarlig selskap i stedet for et enkeltpersonforetak, må dette meldes som et nytt foretak. Dette og kravene til registrering av ansvarlig selskap ble det gitt veiledning på. Enhetsregisterets vedtak ble gitt i brevs form, med informasjon om klagemulighet.

Ut over meldingene beskrevet over, finner vi ikke noen meldinger fra «Josef K» relatert til skogdrift. Vi finner heller ingen andre skriftlige henvendelser rundt dette.

annonse

Vi kan ikke se at vi har gjort noe feil i denne saken. Det kan se ut til at hele saken bygger på en misforståelse, og at «Josef K» har mottatt riktig informasjon uten at den har gjort at han i bedre stand til å handle riktig. Opplyser presseansvarlig Frode Nordfjellmark i Brønnøysundregistrene og legger til:

– Vi har en god dialog med Skatteetaten, både når det gjelder generelle temaer og i enkeltsaker.

Resett spør «Josef K» om hans kommentar til dette svaret:

– Værsågod å bli gæern, som vi brukte å si i gamle dager. Jeg tror jeg får holde meg til drosjekjøring.

Likningskontoret har oppdaget feilen, men hvorfor har de ikke meldt i fra til Foretaksregistret. Resett spør Skatteetaten om følgende:

Vi intervjuer formannen i et sameie som har en landbrukseiendom, skogsdrift. Men uten hans viten har Foretaksregistret endret selskapsformen til et enkeltpersonforetak og virksomhet til drosjenæring. Skatt øst har oppdaget dette og gitt han et ‘foretaksnummer’ som fungerer i deres system (deltagerliknet foretak). Men Foretaksregistret returner med en gul lapp at han manglet vedtekter og referat fra generalforsamling. Til slutt fikk han tak i en inne i systemet som fant ut at Foretaksregistret hadde gjort en feil og skulle rette det opp. Men dette er over to år siden.

– Melder Skatt øst ifra til Foretaksregistret hvis de finner feil i systemet.

– Hvis ikke, hvorfor.

– Jeg viser til henvendelsen din under, der du ønsker svar fra Skatt øst. På et generelt grunnlag kan vi si at det er en god dialog mellom Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, og vi er i kontakt med Brønnøysundregistrene om temaer og enkeltsaker der det er behov for det. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på at det er feil i registrerte opplysninger så gjør vi vårt beste for at disse blir rettet opp, gjennom å veilede brukerne eller gjennom dialog med Brønnøysundregistrene. Svarer seksjonssjef Line B. Haugen i Skatt øst.

En kan være enig det svaret, men det er en liten trøst for de som erfarer at dette ikke følges opp i praksis.

 «Josef K» begynner å få en moden alder, han har voksne barn og barnebarn. Pannen får dype rynker og han rister oppgitt på hodet:

– På en måte må dette ordnes, en dag er ikke jeg her lenger – hva da?

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474