- Resett - https://resett.no -

Klimaåret 2017 – dårlig for IPCC-leiren

Nedturen fortsetter for IPCC-leiren i 2017. President Trump trakk USA fra Parisavtalen, reduserte forskningsbudsjettene og fjernet Obamas offentlige klimaprofilering. Kullproduksjonen økte i Kina og i flere land etter en utflating siste 2-3 år. Tysklands største produsent av solcellepaneler SolarWorld ble insolvent, og i UK falt investeringer i grønn energi med 50%. IPCC møtet i Bonn var heller ingen suksess. Solaktiviteten er og forventes å være som under den kalde Napoleonstiden. Over 900 vitenskapelige publikasjoner som støtter betydningen av naturlige variasjoner ble publisert siste to år, og teorien om kosmisk stråling og skydannelse er styrket. En gallupundersøkelse i Norge viste at 53% av befolkningen hadde liten tillit til forskning innen miljø og klima.

I klimaåret 2017 slo president Trump tidlig an tonen. USAs klimaengasjement ble redusert, og etaten EPA skulle legge hovedvekten på miljø – rent vann og ren luft. Budsjettene til EPA og klimatiltak generelt ble sterkt redusert. Antall søknader til klimarelatert forskning var bare ca halvparten. EPA skal også forestå en evaluering av de vitenskapelige faktorer som ligger til grunn for klimaendringene og tilhørende effekter med forskere tilstede fra de begge de to vitenskapelige hovedretninger. Enkelte resultater fra NOAA granskes. Klimaendringer er ikke lenger noen nasjonal trussel og er fjernet fra administrasjonens nettsider.

Trump trakk USA ut av Parisavtalen der de var desidert største bidragsyter til det grønne fondet på 100 milliarder dollar årlig. Det ledet til en bølge av erklæringer fra ledere i vestlige land om at de skulle kompensere for bortfallet. Likevel ble klimamøtet i Bonn ingen suksess. Mange store ord, men liten medieomtale av resultatene. Frankrikes president Macron ville støtte amerikanske forskere, men uten ‘friske’ midler.

annonse

Verdens miljøorganisasjoner og ledere bejublet Kina for å ta ledelsen i ‘klimakampen’ etter et par år med mindre kullproduksjon. Men Kina økte sin produksjon i 2017 i likhet med Sør-øst Asia, India og en rekke land. Påfallende at til tross for 2-3 års nedgang i menneskeskapte utslipp ble det likevel målt rekordnivå for CO2 – ved økning fra naturlige prosesser.

[1]Tysklands største solcellepanel-produsent Solarworld var insolvent i mai. I UK er investeringene i grønn energi redusert med 50% (Figuren). Flere prosjekter har vedvarende problemer.

Tyskland, i likhet med flere andre land, oppga sine nærliggende mål for CO2-utslipp, en av grunnene til at de ikke fikk etablert en ny majoritetsregjering etter valget. I EUs refleksjonsrapport om EU-borgernes syn på viktige utfordringer lå klima og miljø nederst av 10 tema (KN 212 [2]).

annonse

NRK valgte klima (men droppet de viktigste samfunnsutfordringene) som et av hovedtemaene i sin avsluttende partilederdebatt. Feilaktige påstander om menneskeskapte årsaker til klimaflyktninger og orkanene Harvey og Irma kom i fokus. CICEROs Bjørn Samsets medieomtaler var i strid med 12 års orkantørke og statistikker for siste 100 år (KN 205 [3]). Ikke helt på bølgelengde med det norske folk som desavuerte MDG. Venstre kom over sperregrensen ved hjelp av velvillige Høyrevelgere. Kr.Fs knefall for IPCCs uholdbare CO2-hypotese til fortrengsel for ‘skaperverkets’ dynamikk syntes heller ikke å ha gitt uttelling. Statsbudsjett på 21 milliarder til klima og til dels bortkastede investeringer blir et anselig beløp på skatteseddelen.

Flere aviser har åpnet for artikler om naturlige klimavariasjoner og kritikk av IPCCs teorier. Over 900 vitenskapelige artikler siste 2 år støtter betydningen av naturlige variasjoner og reduserer betydningen av CO2-effekten. Blant dem var nye bevis for at kosmisk stråling påvirker skydannelse og klima (KN 213 [4]). Hvor ble det av den konstruerte konsensusen? Men faktisk.no er tause om faktafeil i klima. Det ville jo bli en enorm jobb å rydde opp. Bedre stilltiende å forsvare de institusjonene som står bak. Gallups måling viste at 53% av befolkningen har liten tillit til forskningen i miljø- og klimaspørsmål (KN 207 [5]). ‘Snøballen’ har begynt å rulle raskere.

Det gjør den i dobbelt forstand. Etter noe nøling har en kald La Niña-fase i Stillehavet endelig markert seg og bragt temperaturene ned fra de varme El Niño-årene 2015-16. Snø i Saudi-Arabia og Sahara er ikke vanlig, og året ebbet ut med rekordkulde i deler av Amerika og vekst i ismengden [6] på Grønland for første gang siden 2000. Kulden er helt naturlig for global oppvarming ifølge ‘skandale-Hockeykurvens far M. Mann. Men påfallende med rekorder. Imens er solforskerne enige om solens lave aktivitet som de fleste av dem mener fører til kaldere tider (KN 57 [7]). Men Stortinget kan jo vedta noe annet!

På overtid tapte som forventet miljøorganisasjonene rettssaken mot staten om leteboring. Merkelig søksmål. Store deler av verden har liten tro på IPCCs postulater, men betydelig interesse for penger fra Parisavtalens grønne fond. Men miljøorganisasjonene får hjelp fra naturen. Ifølge velkjente, periodiske mønstre er det tid for reduserte varmemengder i Arktis fra Golfstrømmen og gjennom Beringstredet. Det har gitt mer is i områdene tilbake i tid og vil flytte isgrensen sørover og muligens blokkere for leting.

Statoil brukte året til å sluttføre planer om elektrifisering fra land av Sverdrupfeltet. Sannsynligvis det dummeste klimatiltak av alle. Mange milliarder kastes ut av vinduet uten positive bieffekter. Med pålegg fra Stortinget 2014 mot Statoils forslag.

(Dette innlegget ble først publisert på Klimarealistene) [8]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474