- Resett - https://resett.no -

Listhaug har bestemt seg om Norgerhaven fengsel i Nederland

Regjeringen vil onsdag fortelle om leieavtalen med nederlandske Norgerhaven fengsel blir forlenget. Kriminalomsorgen mener det ikke trengs.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) har invitert pressen til høysikkerhetsfengselet Ullersmo onsdag ettermiddag. Der vil hun kunngjøre beslutningen. Den innebærer enten en forlengelse av avtalen, eventuelt med færre plasser enn i dag, eller å avslutte leieforholdet i september.

Norgerhaven er en avdeling under Ullersmo. Norge inngikk en leieavtale om 242 soningsplasser med det nederlandske fengselet høsten 2015 for å redusere soningskøene. Avtalen varer til 1. september i år. I statsbudsjettet fikk regjeringen fullmakt til å forlenge avtalen til september neste år, med frist til 1. mars om å avklare dette.

annonse

Før jul opplyste imidlertid Listhaugs forgjenger Per-Willy Amundsen (Frp) at soningskøen er å anse for avviklet.

– Å leie fengselsplasser i Nederland har vært en større suksess enn regjeringen hadde sett for seg. Derfor er vi nå i en posisjon hvor det kan være mulig å avslutte leieavtalen før planlagt tid, sa han til NTB da.

Ledige plasser og nytt fengsel

I desember var det 491 ledige fengselsplasser i norske fengsler, hvorav 263 på høy sikkerhet, ifølge Fri Fagbevegelse [1]. I midten av 2020 skal dessuten det nye fengselet i Agder stå ferdig, og da blir det enda flere plasser med høyt sikkerhetsnivå.

annonse

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har derfor anbefalt regjeringen ikke å fornøye leieavtalen, men i stedet dekke behovet ved å «dublere» 160 celler, altså at fanger kan måtte bo sammen.

Færre plasser?

Tidligere justisminister Amundsen opplyste til Stortinget [2] i januar at departementet var i kontakt med nederlandske myndigheter for å finne ut om det er mulig å fortsette leieforholdet for Norgerhaven fengsel ut over 1. september 2018 for færre plasser enn i dag, og til en lavere pris. Hvis ikke avtalen forlenges, er det behov for å sikre ekstra plasser med høy sikkerhet, ifølge ham.

– Jeg vil vurdere direktoratets anbefaling opp mot et eventuelt tilbud fra Nederland. Det vil være vesentlig for meg å unngå at soningskøene øker igjen, tilføyde Amundsen, før han ga stafettpinnen videre til Listhaug.

Beslutningen om å sende fanger ut av landet for soning har vært omstridt. Venstre var blant motstanderne, men da partiet gikk inn i regjering, har det sluttet seg til at regjeringen kan forlenge leieavtalen.

(©NTB)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474