- Resett - https://resett.no -

Regjeringen avslutter fengselsavtale i Nederland

Soningskøen i Norge er borte, derfor er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland, fastslår regjeringen.

Derfor har regjeringen besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel i Nederland, som utløper 31. august 2018.

Det har kostet 900 millioner kroner å leie fengselsplasser i tre år. Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sier avtalen var «verdt hver krone».

annonse

– Nå er soningskøen avviklet, og avtalen har gitt rom for å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av fengselsplasser i Norge, sier hun.

Til sammen 936 domfelte er overført til Norgerhaven for å sone straffen de siden avtalen trådte i kraft i september 2015. Fire av ti ble overført uten å samtykke.

Det er i hovedsak utenlandske statsborgere som er sendt til soning i Nederland. 174 av dem som er overført, er norske statsborgere. Resten fordeler seg på 81 ulike statsborgerskap.

Køyeseng på cella
annonse

Bakgrunnen for avtalen med Nederland var den tidligere lange soningskøen i Norge. I 2013 var køen på over 1.200 personer, og mange hadde ventet lenge. Listhaug sier det vil være et prioritert område å sørge for at soningskøen fortsatt skal holdes nede.

Fram til Agder fengsel åpner i 2020, vil kriminalomsorgen derfor åpne for såkalt dublering, det vil si at to innsatte deler celle. Det er i dag ingen slike plasser i norske fengsler. Når avtalen med Nederland er avsluttet, vil det bli opprettet hundre dubleringsplasser – med mulighet for å utvide til 200 ved behov.

Listhaug sier hun ser at det er utfordrende sider ved at fanger må dele celle, men at hun likevel støtter dette i overgangsperioden.

– Totalt sett er det mye billigere enn å videreføre avtalen med Nederland. Og det viktigste er at vi fortsatt holder soningskøene unna, sier hun.

Et pengesluk

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har vært motstander av Nederland-avtalen helt siden starten. Nestleder Asle Aase mener det er en gledens dag.

– Det er et viktig prinsipp at de som er dømt for noe i Norge, også skal sone straffen her. Dessuten mener vi at pengene som er brukt i Nederland mye heller burde vært brukt på å rehabilitere gamle bygg og ruste opp her hjemme. Nederland har væt et pengesluk, sier han.

Han vedgår at avtalen har bidratt i stort monn til å få ned soningskøen, men påpeker samtidig at nedgangen også i vesentlig grad skyldes at det nå er færre som overføres til soning og færre som sitter i varetekt.

– Unødvendig avtale

Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svensrud mener det er på høy tid at avtalen med Norgerhaven avsluttes. Per i dag er det 160 personer som venter på å komme i gang med soning.

annonse

– Nederland-løsningen har vært både dyr og unødvendig, all den tid vi har ledig kapasitet i norske fengsler, sier Aasen-Svensrud, som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

– Når regjeringen nå endelig har tatt til vettet, er det minst like viktig at de bruker ledig tid og kapasitet til å styrke innholdet i kriminalomsorgen. Vi har fått en rekke alvorlige varsler om hva som skjer i norske fengsler den siste tiden, både fra Bergen og Østfold. Jeg forventer at statsråden nå følger opp forpliktelsene i regjeringens egen plattform, og jobber videre med kvalitet og innhold i soningen, sier Aasen-Svensrud.

Omstridt

Leie av fengselsplasser i Nederland har vært omstridt. Fengselsgruppen i den studentdrevne rettshjelpstjenesten Juss-Buss er blant dem som har kritisert tiltaket.

– Vi håper at en slik avtale aldri blir inngått igjen, skriver gruppen i en uttalelse.

Den mener blant annet at Norge gjennom avtalen har fraskrevet seg ansvaret for forpliktelser etter torturkonvensjonen, og at rehabiliteringen har vært dårligere i Norgerhaven enn i fengsler på norsk jord.

Også Sivilombudsmannen har tidligere kommet med lignende kritikk. Innsigelsene blir i stor grad avvist av Listhaug, som beskriver ordningen som en ubetinget suksess.

annonse

– Det er viktig å ta Sivilombudsmannens kritikk på alvor. Samtidig har dette fengselet fått veldig gode skussmål, og soningsforholdene synes å ha vært veldig bra, sier hun til NTB.

[email protected] [1]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474