- Resett - https://resett.no -

Hver skoledag blir 6 lærere i Oslo utsatt for vold, det er en dobling på ett år

Dagsavisen tok opp problemer [1]på Ulsrud videregående, men ingen ville stå frem med navn. Lærerne var redde og tårene rant da de snakket om arbeidsdagen sin. Et halvt år etterpå valgte lektor Malkenes å stå frem på Dax 18 [2]og fortelle problemene på Ulsrud. Men istedenfor for å ta hans varsel på alvor så opprettet de heller en tilsynssak mot han.

Selv Kafka kunne ikke ha funnet på noe mer absurd

Gamlemedia er opptatt av en SMS som ble send i fylla for over to år siden, og har da dessverre ikke anledning til å lytte til lektor Malkenes. Det han forklarer er en konsekvens av en årelang feilslått politikk som har resultert i: parallellsamfunn, utenforskap, lav yrkesaktivitet, barnefattigdom og ungdomskriminalitet.

annonse

Hva gjør de ansvarlige når vold mot lærere har doblet seg?

Utdanningsetaten i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. De har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene. Etaten ledes av AP-politiker Astrid Søgnes og er underlagt Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV). De lukker øynene godt igjen og ser ingen problemer. [3]

I fjor ble det rapportert om 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Hele 900 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler. Dette mer enn en dobling fra året før, skriver Dagsavisen. [4]

annonse

Skal det opprettes en tilsynssak på en lærer om en elev føler seg så «krenket» at han må utøve vold?

Det har blitt innført en ny paragraf i opplæringsloven som har resultert i at 61 lærere i Oslo har blitt gransket for krenking [5]. Tiden vil vise om det kanskje vil reduserer tilveksten av vold mot lærere. Eller er om det bare hjelper til med å fjerne varslere?

Lektor Malkenes beskrev nøkternt på Dax 18, i en debatt mellom Martin Henriksen [6] fra AP og Mathilde Tybring-Gjedde [7] fra Høyre, at inntakskrav har resultert i at Oslo har fått noen få svært belastede skoler der alle problemelevene samles. Dette er elever fra hele byen, men alle ender der. Det er de som har en ressurssvak bakgrunn og vi får en opphopning med mange vanskeligstilte, som regel innvandrere, og ofte bare gutter.

Dette er Norge i 2018. Men å si det høyt resulterer i en tilssynssak, med den begrunnelse om at en skal verne om elevene (pøblene)

Som Lektor Malkenes sa på Dax 18: Det er bare «faglig svake elever», det er ingen som drar dem opp. Pedagogisk er det bedre med en blanding, at sterke elever drar de svake opp, da blir de mer stimulert av læringsmiljøet, og er det motsatt der alle «gir faen i skolen», da drar de hverandre ned, langt ned.

– Det fortelles om regelmessig salg og narkotika på skolen og i skolens nærområde, samt at enkelte jenter fra skolen nå betjener «gjelda si» ved å utføre seksuelle tjenester, stort sett utenom skoletiden. Vold og trusler forekommer også regelmessig, skriver VG om Ulsrud [8]

annonse

Det er ikke første gang lærere på Ulsrud har klaget over inntak av pøbler, og det uten at lærerne blir informert om deres bakgrunn. De vet ikke forhistorien til de som kommer inn i klasserommet. En får ikke vite om vedkommende kan være en tidsinnstilt bombe.

– Lærere som har elever i ordinær undervisning, opplever at de ikke er blitt informert om at de potensielt har å gjøre med elever som kan utgjøre en trussel mot deres egen eller elevers sikkerhet.

Mange er redde, engstelige og føler seg direkte utrygge på egen arbeidsplass. De får høre at elevmassen er utfordrende, men bare i generelle vendinger. Alle tenker at de må passe seg mer enn før. Det er mange av elever som har en voldshistorikk – både fra tidligere skole og politi. Problemet er bare at lærerne ofte ikke vet hvem de er før det smeller, skriver Dagsavisen. [1]

Vold mot lærere har doblet seg på ett år og mange gråter når de snakker om arbeidsdagen sin.

 –  Men hva gjør de ansvarlige?

 Skolebyråd Inga Marte Thotkilsen skylder på det forrige byrådet og direktøren for Utdanningsetaten Astrid Søgnes angriper varsleren.

Tegn abonnement [9] eller støtt oss på andre måter [10] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474