- Resett - https://resett.no -

Eksamensoppgave til Shoaib Sultan fra Mumler Gåsegg

Tema: Fascisme i Norge i 2018

Oppgavetid: 96 timer

Hvem: Resett

annonse

Hva: Fascistisk, eller forblindende ærlig?

Når: Fra 28.08. 2017

Hvor: På Internett (som i virkeligheten)

annonse

Hvilke: Modige, eller forvirrede motstemmer til Norges etablerte medier?

Hvordan er Resett fascistisk?

Hvorfor er Resett fascistisk?

 

Herr tidligere ordførerkandidat, Shoaib Sultan: Hvorfor er Resett fascistisk, og hvordan viser det seg i samfunnet vi lever i? Skriv minst 15 000 ord med 12 punkt og 1,5 linjers avstand. Send fasit besvarelsen inn til Aftenpostens, Dagbladets eller VGs debattansvarlige. Vanlig honorar. Mer enn 500 likes på kronikken ved utleggelse på Facebook gir tilleggscore som er nærmere spesifisert under. Over 1000 likes = karakter A. Som vanlig. Dette en del av reglementet man ikke råder over.

Litt om oppgavelagers baktanker: Spørsmålene hvordan og hvorfor står ubesvart. Det er disse to spørsmålene som alltid volder elever av alle slag problemer. I stedet for at eksaminanden skal bruke unødvendig tid på å besvare hvem, når og hvor; de i humaniora sammenheng ofte selvsagte spørsmål, hvis svar lett finnes i oppslagsverk, digitale og trykte, så ønsker jeg at eksaminanden umiddelbart retter sin oppmerksomhet om de vesentlige spørsmål: hvorfor og hvordan. Og i dette tilfellet også hva, siden innhold i dette hva definerer redegjørelsene for hvorfor og hvordan.

Vær gjerne didaktisk, Sultan. Men konkluder. Ikke bare elever opp i det gode. Hvilke stemmer skriver for Resett? Er de fascistiske? Og selvsagt: Hvorfor og hvordan er de fascistiske?

Eksaminander som klarer å si noe vesentlig om disse spørsmålene får ofte en god karakter. Det er min erfaring; om sensor også evner å tenke. Akkurat det råder jeg ikke over. Og jeg forventer ikke å bli spurt om å lage slike oppgaver ved flere anledninger, etter denne.

annonse

Imidlertid vil jeg påpeke at debattklimaet i Norge ikke er som været om dagen. Vi svetter på Østlandet. Jeg dobbelt; for dobbeltstandarden og løgnen får meg til å gremmes. Men det blir fort kjølig om man sier noe som kommer fra det varme hjertet.

Nå er dette mitt siste sukk som oppgavelager. Jeg pensjoneres, så og si. Derfor tillater jeg meg ved pennens siste strøk (ok, jeg trykker på et tastatur som alle andre) å si noe personlig om min opplevelse som oppgavelager av eksamener i Norge.

Det er en absolutt tilstedeværelse av uansvarlige, uintelligente og uinnvidde i rommet. Slik jeg opplever det. De er selvsagt ikke her, men de står på skulderen min med sine motbydelige antydninger. Hver eneste gang jeg skriver så mye som en halv setning. Jeg snakker ikke om mine kolleger, som jeg akter, men om byråkrater, politikere og mine «ledere» som stadig sender meg mailer om hva «vi» er, hvilke verdier «vi» har. De forteller egentlig at jeg, som oppnevnt fagperson, ikke bør skrive det jeg skriver. Jeg må moderere meg. Dem om det.

Jeg opplever at jeg er moderat. Skulle jeg ha sagt hva jeg virkelig mente så ville ikke eksaminanden engang ha fått en oppgave. Han skulle vært sendt i fengsel for sin fiendtlighet mot ytringsfriheten. Nåvel. Jeg hadde gjerne skånet ham. Det er ikke det. Det det handler om er at disse stemmene, som ikke vet hva det handler om; de setter agenda for dem som ikke har tid til å lese seg inn i hva det handler om. Og man lar dem; fordi de er de såkalt riktige stemmene. Norge er halve London. Vi er knapt noe. Men vi kunne ha stått opp for det største. Det gjør vi mindre og mindre. Og det ser de i verden. Vi er ikke heroiske kjempere for ytringsfriheten. Vi er bare litt bedre enn storebror Sverige.

Nei, dette er nok min siste oppgave som sensor her på huset. Ingen vet hva jeg skriver på. De smiler til meg når de går forbi i gangene. Vinker åndssvakt til den gamle, «snille». Dem om det. Hvilken verden vil de lage? Jeg for min del synes nok at studentene nå til dags er ganske skjøre, uten evne til å stå opp for andre fakta enn dem som er i boken. Jeg opplever noen av dem som urimelig hamrende på fakta, som ikke er fakta. De oppleves nok som fakta, fordi de blir gjengitt så ofte, så mange steder. Nei, nå legger jeg ned min penn. Vedlagt er vurderingsveiledningen.

Vurderingsveiledning: Logiske svar, med kildehenvisning til Resetts sider, blir gradert og belønnet med de tre høyeste karakterer (A, B, C). Ulogiske svar med henvisning til Resetts sider blir gitt de to nest laveste karakterer (D, E) Ulogiske svar uten henvisning = F(lunked). Imidlertid er karakter A, etter norsk sosialmedisk lov, alltid gitt ved 1000 likes på sosiale medier, hvis likene er gitt på visse sider (se vedlegg), mens karakter B alltid er gitt ved minst 500 likes (på samme sider, for eksempel: Dagbladet, Aftenposten VG m.fl.). Slik sett er det mulig at en F-besvarelse kan bli gitt karakter A ved ettervirkningen på (riktige sider på de) sosiale mediene.

annonse

 

Fra Mumler Gåsegg, Til Eksamenskontoret