- Resett - https://resett.no -

Bakvendt-”vitenskapen” om CO2 og klima

Klimadogmet går ut på at utslipp av ”drivhusgassen” CO2 fra forbruk av fossil energi (kull, olje og gass) skal føre til økt global temperatur og muligens katastrofale klimaendringer en gang i en ukjent fremtid. Dette er basert på bakvendt-”vitenskap” . En påstand som her skal dokumenteres.

Virkeligheten er at vi for tiden har et gunstig globalt klima etter å ha kommet over Lille Istid for ca 150-200 år siden, med kulde, dårlig vær, små avlinger og hungersnød, med nå bare ca 1 grad C høyere global temperatur enn den gang.  Det dyrkes mer mat enn noensinne for tiden, og egentlig nok til hele verdens befolkning. Men fordelingen er dessverre skjev av forskjellige årsaker, som terror og krig m.m. (ref. FN FAO [1]).  Det er ikke mer ekstremvær enn tidligere (ref. FNs Klimapanel IPCC rapporter SREX 2012 [2] og AR5 WG1 Chapter 2 [3], 2013, meteorolog dr. Ryan Maue [4] og prof. Roger Pielke [5] ).

Drivhus blir oppvarmet av sol gjennom vinduer, og avkjøling hindres av de samme vinduene. Atmosfæren er ikke noe drivhus, fordi det er ikke noe vindu som hindrer varmen fra solen å transporteres bort hovedsaklig med luftstrømmer (konveksjon). Det er det motsatte av det som skjer i drivhus. Begreper ”drivhuseffekt” om atmosfæren er derfor misvisende bakvendt-”vitenskap”.  Atmosfæren har en bestemmende effekt på global temperatur, men det er ikke som et drivhus, men gjennom atmosfæreeffekten.  Atmosfæreeffekten stabiliserer global temperatur ved å fordeler varme fra solen, og virker isolerende slik at avkjølingen av jorden reduseres.  Månen, som ikke har atmosfære, har mye større temperatursvigninger enn jorden (ref. heftet ”Naturen styrer klimaet” ISBN 978-82-999196-3-0 art. 26 og 27) .

annonse

Den eneste grunnen til å kalle CO2 for ”drivhusgass”, er at det i drivhus tilsettes 3-4 ganger så mye CO2 som det som finnes i luften for å øke plante- og matvekst (sjekk fotosyntesen [6]).  CO2 er ikke en giftig forurensning, slik bakvendt-”vitenskapen” påstår, men plantenæring.  Mer av plantenæringen CO2 i luften siden Lille Istid, fra ca 0,03 til nå ca 0,04 vol-% CO2 , har bidratt til økt plantevekst og matproduksjon i verden (ref.  NASA satellittovervåking [7] og FN FAO [8]).

Mer CO2 fra utslipp skal liksom være årsak til høyere temperatur i følge bakvendt-”vitenskapen”. Men, alle målinger av temperatur og CO2, enten det er i iskjerneprøver fra for 400 000 år siden eller nyere målinger direkte i atmosfæren,viser at først endres temperaturen av naturlige årsaker og deretter følger CO2 etter (ref. Vostok ismålinger [9] og  Humlum, Stordahl, Solheim 2012 og Klimanytt 130 [10]).  At økt temperatur er årsak til mer CO2, stemmer med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henrys lov [11]).  Økt temperatur gir også økt biologisk aktivitet.  Korrelasjon mellom havtemperatur og CO2 er 99 % (ref. Endersbee 2008 [12]).  CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer.  Det er motsatt.

FNs Klimapanel IPCC skriver i sin siste hovedrapport, AR5,  at det er økt varmestråling fra atmosfæren mot jordoverflaten på grunn av økt CO2 som er årsak til temperaturøking siden 1970-årene (tilbakestrålingseffekten). Tilbakestrålingen skal liksom være dobbel så virkningsfull som solen i et ”energibudsjett” hvor man modellerer jorden som flat (!) og solen som ”kald”, med bare en fjerdedel innstråling av virkelig stråling. Hele modellen strider mot både fysiske og termodynamiske lover, og er den verste bakvendt-”vitenskapen” man kan tenke seg ( ref. f.eks. prof. C. Johnson [13], KTH i boken Mathematical physics of blackbody radiation) .

annonse

Mekanismen for måten CO2 skal varme opp luften på, er at CO2-molekylet settes i svingninger når det absorberer noe varmestråling fra jorden med en viss frekvens. Den absorberte varmen spres videre til andre molekyler i luften, slik at temperaturen i luften skal øke. Viktige detaljer med denne mekanismen har vist seg å være annerledes enn man hittil har antatt, ifølge atomfysiker dr. Boris M. Smirnov (forfatter av 20 fysikkbøker). Hittil har man antatt at dobling av CO2 i luften skal føre til en temperaturøking på ca. 1,5–4,5 grader C (Hansen & Manabe [14]). Smirnov har beregnet at det maksimalt kan bli 0,04 C, og at det menneskeskapte bidraget kan bli max 0,02 C (ref. dr. Smirnov 2018 [15]).  Det er så lite at det ikke er målbart, og kan ikke skilles fra de naturlige påvirkningene på temperaturen.  Enda en grunn til ikke å frykte CO2.

Klimamodeller basert på bakvendt-”vitenskap” har beregnet at utgående stråling fra atmosfæren skal avta, slik at varme ”stenges inne” p.g.a. CO2, og global temperatur skal øke. Satellittmålingene ERBE og CERES viser det motsatte: Utstråling har økt som følge av naturlig økt temperatur, og det er selvsagt og naturlig for å opprettholde energibalansen ved økt temperatur (Lindzen & Choi [15] 2009 og 2011).

Atmosfæreeffekten av CO2 er egentlig bare å redusere varmetapet litt, noe som kan sammenlignes med en form for isolasjon i et hus [15]. Men 0,01 %-poeng mer CO2 i luften nå sammenlignet med for 200 år siden, har ikke hatt noen målbar effekt på global temperatur (ref. klimaforsker Roy W. Spencer, leder for UAH satellittmålingene i boken The Great Global Warming Blunder pp 156-157). Faktisk er det bare ca 0,0015 % CO2 i atmosfæren som stammer fra utslipp av fossil energi.  0,0015 % mer isolasjonseffekt i atmosfæren har null, nada, nix effekt på global temperatur.  Ettersom global temperatur bare er en av over 100 forskjellige effekter som påvirker klima, så kan vi bare slutte å bekymre oss for plantenæringen CO2.  Stopp alle CO2-tiltak!

Klimamodellene, som FNs Klimapanel baserer sine skremsler om klima på, er forhåndsprogrammert til å vise økt global temperatur når CO2 øker (IPCC-Myhre-modellen).  Men, modellene stemmer ikke med virkelig temperaturutvikling (ref.  f.eks. klimaforsker dr. John Christie [16], UAH, i senatshøring USA). Ettersom CO2 har null målbar påvirkning på global temperatur, så er det ikke rart at klimamodellene er feil (bakvendt-”vitenskap”).

Hvis det ikke er CO2 som er årsak til klimaendringer, hva er det da? Global basistemperatur dannes av den adiabatiske atmosfæreeffekten med solinnstråling og atmosfæretrykk i samsvar med gassloven.  Dette prinsippet benyttes i beregninger av US og ISO standard atmosphere [17] . Svigninger i global temperatur og klima, i tillegg til basistemperatur, er resultat av endringer i solinnstråling mot jordoverflaten p.g.a. astronomiske forhold og kosmisk stråling som påvirker skyer, påvirkning av hav og atmosfære, sirkulasjon og nedbør (ref. dr. James Hansen, NASA 1988, dr. Willy Soon et al. [18] 2015 + mange fler).  Fra Klimarealistenes Klimanytt 182 [19], prof. Ellestad: ”For i de ulike områder på kloden formes klimaet av geografi og variasjoner i sol, jordoverflaten, atmosfærens totale effekter med vinder, skyer og dominerende vanndamp samt havstrømmer med åpenbare effekter på kortere og lengre tidsskala, og med mønstre som gjenfinnes i dag. Systematisk reduksjon i skydekket, med mange ganger høyere effekt enn CO2-økning, kan forklare oppvarmingen 1986-2000.”

Hvis klimaskremslene ikke er vitenskap, hva er de så? Det er en bakvendt-”vitenskap” å tro på for de som tror at utslipp av CO2 er skadelig for å ”redde verden” fra industri og bilbruk, som de misliker. Tidligere leder for FNs Klimapanel, inderen Pachauri, svarer selv på spørsmålet i sitt avskjedsbrev: Klimadogmet er hans ”religion and dharma [20]” (leveregel).  Det sier sitt.

Prof. em. i atmosfærefysikk ved MIT, USA, dr. Richard Linzen har uttrykt at å tro at CO2 er en kontrollknapp for klima, er som å tro på magi [21].

FNs klimapanel IPCC er utnevnt av regjeringer, altså politikere, og konsentrerer seg om å forsøke å bevise menneskeskapte klimaendringer, men de undervurderer variasjoner i solens innflytelse og ignorerer 99 % av de naturlige mekanismene som bestemmer klima (ref. heftet ”Naturen styrer klimaet”).

annonse

Det som er tragisk med bakvendt-”vitenskapen” om klima, er at verden er blitt lurt til å sløse bort 1500 milliarder USD hvert år (!) i unyttige klimatiltak, presset igjennom av ekstreme klimaaktivister (WWF, Greenpeace m.m.m.), aktivist-forskere (dr. James Hansen, NASA o.l.) og lettlurte, naive og kunnskapsløse populistiske politikere (Climate Change Business Journal [22]). Penger som kunne vært bruk på nyttigere formål, som bekjempelse av sult, sykdommer og bedre infrastruktur mot naturlige klimaendringer.

Ytterligere dokumentasjon som avslører bakvendt-”vitenskapen” finnes hos www.klimarealistene.com [23],og spesielt i heftet ”Naturen styrer klimaet” ISBN 978-82-999196-3-0, som kan anskaffes her http://klimarealistene.com/klimabutikken.html [24]. Heftet er forfattet av flere medlemmer av Klimarealistenes vitenskapelige råd, som består av 22 universitetsutdannede spesialister, hvorav 19 med dr.-grad og 15 professorer.

Tegn abonnement [25] eller støtt oss på andre måter [26] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474