- Resett - https://resett.no -

EUs artikkel 13: En trussel mot det frie internett?

EU vedtar om noen få dager (20. juni) å innføre nye reguleringer for å beskytte opphavsretten også på internett.

Dette vedtaket gjennomføres som vanlig helt uten offentlig debatt og ennå har det nesten ikke vært mulig å lese noe om dette i de gamle medier. Et hederlig unntak er Göteborgsposten [1], som har et nøkternt innlegg om saken. BBC har så vidt nevnt den.

Men i nye medier, på blogger som f.eks. Snaphanen.dk og andre uavhengige medier formelig koker det – og man kan ane en viss panikk. Snaphanen sier at hans liv og virke som blogger får dødsstøtet 20. juni. Ellers kan du lese et bra innlegg om saken av Patrik Engellau på hans blogg [2] «Det goda samhället».

annonse

Om dette er berettiget vet jeg ikke, dette er forholdsvis kompliserte saker. Men uansett: at slike inngrep i vår ytringsfrihet kan innføres fullstendig uten offentlig debatt er nok et bevis på hvor ekstremt ugjennomsiktig og udemokratisk mastodonten EU har blitt.

Hva er så problemet? Du kan følge link og lese hele dokumentet [3], det er altså artikkel 13 (men også artikkel 11) som skaper furore. Her blir det stilt krav til store plattformer på internett. De skal overvåke og sørge for at materiale som er opphavsbeskyttet ikke blir fritt delt på internett. Det har også vært snakk om en såkalt «link–skatt» – en slags avgift man må betale for å benytte seg av linker til f.eks. artikler etc. Denne er foreløpig lagt på is, men dukker nok opp igjen.

For å oppnå dette må det innføres filtre som overvåker all trafikk på internett. Disse filtrene kan samtidig benyttes til å luke vekk uønsket materiale («hate-speech» og «ekstremisme»). Hva som faller inn under disse definisjonene vil selvsagt avgjøres av globalistene i EU og overivrige funksjonærer i Facebook etc. Det meste vil selvsagt styres av algoritmer som helt sikkert vil operere «på den sikre side», slik at masse lovlig materiale også vil filtreres vekk. Riktignok forutsetter EU at det skal opprettes «klageinstanser» – men alle som har forsøkt å klage til Facebook vet at nesten ingen vil ha tid til å følge opp denne muligheten.

annonse

I ytterste konsekvens vil det altså bli tilnærmet umulig å drive blogger som f.eks. Snaphanen.dk. Å måtte innhente tillatelse for hver eneste link man benytter vil selvsagt kreve masse administrasjon. Også små nettaviser med få ansatte vil bli rammet hardt hvis lovens intensjon gjennomføres til sitt fulle potensiale. Memes, gamere som livestreamer etc. vil også kunne møte sitt endelikt. Navnet på en aksjon [4] som arbeider mot artikkel 13 er enkelt og greit: #SaveYourInternet

Hvis de alternative medier forsvinner, er gammelmediene igjen enerådende, og siden nesten 100 % av disse er enige i at EU er bra, migrasjon er bra og identitetspolitikk viser hvor moderne og tolerante vi er, så blir det vanskelig – for ikke å si umulig å kjempe mot en samfunnsutvikling som stadig flere av oss oppfatter som en trussel for vår økonomi, sikkerhet og livskvalitet.

Som sagt: dette er forholdsvis komplisert, og det er ikke gitt at konsekvensene blir så katastrofale som de verste dommedagsprofetene forutser.

Men: hvorfor innføres dette fullstendig under radaren, og helt uten demokratisk debatt?

Og: skal vi virkelig våge å tro det beste om EUs intensjoner? For min del er det snarere tvert i mot: hvis EU får nye våpen som kan brukes til å redusere demokratiske rettigheter hos enkeltmennesker og nasjoner, så vil de gripe sjansen med begge armene. EU er ikke til å stole på! EU har gang på gang vist at de ikke jobber for det beste for det europeiske folk. Derfor er jeg personlig meget skeptisk til det som foregår

 Som det gamle kinesiske ordtaket så elegant sier: vi lever i interessante tider.

Tegn abonnement [5] eller støtt oss på andre måter [6] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474