- Resett - https://resett.no -

Raymond Johansen lover tiltakspakke mot ungdomskriminalitet

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen avviser at det rødgrønne byrådet har opptrådt passivt når det gjelder ungdomsproblemene i Oslo.

– Dagens problemer er blant annet et resultat av at det tidligere byrådet kuttet i tildelingene til bydelene i en lang periode, sa Johansen i mandagens åpne høring i Oslo rådhus om ungdomskriminalitet, der han var kalt inn for å redegjøre for kommunens arbeid innen forebygging.

– Under oss er bydelenes økonomi styrket med 1,2 milliarder kroner, mens bevilgningene til skoler og barnehager er styrket med over seks milliarder kroner. Men det er jo ikke slik at effektene kommer over natta, slo han fast.

annonse
Tiltakspakke

I forkant av høringen har byrådet fått kritikk av opposisjonen for å opptre passivt når det gjelder ungdomskriminaliteten i Oslo, etter en rekke voldsepisoder i utsatte bydeler som Stovner og Holmlia.

– Vi har fått faresignaler gjennom hele 2017 uten at det har ført til noe særlig handling fra byrådet, sier James Stove Lorentzen (H), som ledet mandagens høring, til Klassekampen.

Johansen svarer at han vil legge fram forslag om en tiltakspakke på 49 millioner kroner når bystyret tirsdag skal behandle revidert budsjett for hovedstaden. Pakken inneholder blant annet 16 millioner til strakstiltak i sommer, 10 millioner til opprusting av fritidsklubber og 8 millioner til utsatte skoler.

To hovedproblemer
annonse

Samtidig slår han fast at situasjonen i Oslo den siste tiden, med vold, trusler og drapsforsøk, er «totalt uakseptabel».

Ifølge Johansen er problemet todelt, med gjenger med tilknytning til internasjonal organisert kriminalitet, som Young Bloods på Holmlia, og utagerende ungdom.

– Disse henger sammen, men vi må likevel skille dem fra hverandre fordi de krever ulike svar, sier han.

Både han og byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), peker på fattigdom og utenforskap blant minoritetsungdom som et viktig bakteppe for problemene. Dette gjelder blant annet mange av de 151 ungdommene som karakteriseres som kriminelle gjengangere.

– Bryte spiralen

– Dette er ofte personer som har bodd i trange hjem, ikke gått i barnehage, noen har opplevd juling og mobbing. Mange søker andre fellesskap, sier Dahl. Men Oslo har vært i lignende situasjoner tidligere, påpeker hun og minner om gjengen Furuset Bad Boys.

– Dem greide vi å knuse, sier Dahl. Hun mener at 3.000 nye barnehageplasser, gratis kjernetid, flere lærere på utsatte skoler, åpne biblioteker, samt det å bosette flyktninger over hele byen, vil hjelpe.

– I samarbeid med politiet er jeg sikker på at vi skal greie å stoppe spiralen, sier hun.

Må styrke politiet

I tillegg må årets ekstrabevilgning på 30 millioner kroner til å styrke politiet i Oslo med 71 nye stillinger bli permanent, mener Johansen, som har gitt klar beskjed om dette i møter med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

annonse

– Vi må hente inn ungdom som står i fare for å falle utenfor, sier Johansen.

Ifølge spesialrådgiver Yngve Carlsson i KS gikk ungdomskriminaliteten markant ned mellom 2007 og 2015, for så å snu de siste årene.

– Hva har skjedd, spurte han i høringen, der han etterlyste en grundig årsaksanalyse.

Kynisme

Leder for politiets enhet øst i Oslo, John Roger Lund, mener dagens kriminalitetsbilde er mer preget av kyniske bakmenn enn tidligere.

– De er i større grad mer profesjonelle og mindre synlige enn de var tidligere. De har tilpasset seg et marked hvor de utnytter sårbare ungdommer hvor narkotika er sentralt, forklarte Lund i høringen.

Barne- og ungdomspsykiater Pål Henriksen påpeker på sin side at det er store ulikheter blant skolene når det gjelder evnen til å fange opp problemelever, og at høy gjennomtrekk i barnevernet gir manglende kontinuitet.

– Negativ atferd fortsetter dersom ingen setter en stopper for den, sier han.

NTB-Bibiana Piene
(©NTB)

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474