- Resett - https://resett.no -

Nederlandsk parti vil sende påståtte rasister til tvungen omskolering

Partilederen for det nederlandske innvandrerpartiet Denk, Tunahan Kuzu, har den siste uken blitt sitert av flere norske nettsteder for sin uttalelse om at etniske nederlendere som ikke liker multikultur kan reise fra landet [1].

Men denne oppfordringen til tvungen utvandring er ikke partiets mest radikale løsning for innvandrings- og islamkritiske nederlendere. Tidligere har partiet foreslått å innføre et «rasistregister [2]» og å sende «rasistene» til omskoleringsklasser, samt å nekte dem offentlige stillinger.

I en artikkel i fjor utdypet Breitbart hvordan partiet tenker rundt dette spørsmålet: Basert på samme systemet som registeret over seksualforbrytere ønsker den nederlandske partilederen, og nå også parlamentarikeren, at det offentlige skal føre et register med navn på nederlandske borgere som ikke viser tilstrekkelig respekt for innvandrere. Personer som er oppført i dette registeret skal nektes å jobbe i flere offentlige stillinger. De som blir funnet skyldige i å ha rasistiske holdninger skal sendes til obligatoriske gjenopplæringsklasser, der de skal lære verdien av likestilling. For å få tak i «rasistene» vil partiet opprette et «rasismepoliti» med i første omgang 1000 politifolk.

annonse

Partiet fikk tre representanter i den nederlandske nasjonalforsamlingen. Under valgkampen vurderte det seriøst å sende en falsk reklame for Geert Wilders parti til ulike nederlandske medier, blant annet avisen Telegraaf. På reklameplakaten var det planlagt et bilde av lederen for det innvandringskritiske Frihetspartiet og teksten “Etter 15. mars skal vi rense Nederland.” Hensikten var «å vise hvor langt Frihetspartiet kan gå», melder den nederlandske radiostasjonen npoardio1 [3]. Etter en nøye vurdering i partiledelsen avstod partiet likevel fra dette virkemidlet.

Suksessen til det nederlandske innvandrerpartiet har skapt optimisme hos et tilsvarende innvandrerparti i nabolandet Belgia, der det er lokalvalg i oktober. Partiet, som kaller seg «Islam», stiller til valg i 28 kommuner. Det krever ifølge den tyske avisen Die Welt blant annet en stat bygd på islamske prinsipper [4] og vil konkret skille mellom menn og kvinner på kollektivtrafikken. Partiet påstår likevel at det ikke knytter seg til «ekstrem islam». De grunnleggende belgiske verdiene bør ikke berøres, sier en representant for partiet, Redouane Ahrouch, til avisen “Het Belang van Limburg”, sitert av Die Welt, og understreker som eksempel at partiet ikke vil lovfeste bruk av hijab.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474