- Resett - https://resett.no -

Malmø: Byenes Titanic

Malmø har størst andel arbeidsløse i Sverige og dobbelt så stor arbeidsløshet [1] som gjennomsnittet i landet, skriver avisen Sydsvenskan.

Arbeidsløsheten ligger offisielt på 14 %, hvilket kan sammenlignes med Spania som har 16 prosent og Italia som har 11 prosent. En grunn til den høye arbeidsløsheten i Malmö, er at det bor mange innvandrere her uten utdannelse. «Nesten alle jobber som utlyses krever gymnas eller mer», sier Josef Lannemyr, analytiker på Arbeidsformidlingen, som utlyser flest jobber. Malmö by er en av de kommuner som har flest innbyggere med utenlandsk bakgrunn, drøyt 45 %, ifølge SCB (Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd).

Malmø har gått fra en velstående arbeiderby til en fattig, multikulturell by. Preget av skyhøy arbeidsløshet, stor innvandring, sosial uro og en kriminalitet som er høyest i Europa. Det er virkelighetens Malmö, men politikerne trosser gjerne virkeligheten hvis hensikten helliger mål og midler, og det er at Malmö skal være ”jobbmotor for Skåne”. Malmö by er den nest største arbeidsgiveren i Skåne. Man kan jo undre seg over hvor mye produktivt arbeid som gjøres her.

annonse

Det som kalles «Robin Hood-skatten» i Sverige anvendes til å snu underskudd til solide overskudd i utsatte kommuner. Utjevningssystemet for kommunene vedtas hvert år med stort flertall i Riksdagen, og Malmö sikrer seg alltid det største bidraget.

Malmøs ordfører, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kan dette spillet og sender jevnlig ut pressemeldinger som forteller at Malmös budsjett er en suksess og et forbilde. I 2017 viste byen et overskudd på 1,1 milliarder kroner. Dette overskuddet var mulig fordi Malmö fikk nesten fem milliarder fra utjevningssystemet i Sverige, en direkte innsprøytning av penger til kommunekassen. I tillegg kom ytterligere et par milliarder gjennom den politiske organisasjonen «Region Skåne».

«Hykleri», skrev nasjonaløkonomen Tino Sanandaji i sin bok «Massutmaning» . Uten bidrag fra stockholmskommunene var Malmö for lengst konkurs. «Fullstendig urimelig», skrev Leif Gripestam (M), ordfører i Täby, som kaller Malmö for «ET SVART HULL [2]». Stockholmskommuner dominerar på listen over kommuner som tvinges til å overføre bidragspenger.

annonse

Ikke minst irriterer det både Stockholmskommuner og «glesbygdkommuner» at Malmö samtidig investerer i konserthus og to store svømmehaller for milliarder.

Sosialdemokratene i Malmø, som styrer denne Titanic-lignende kommunen, har nå besluttet å diskriminere svenske arbeidssøkende [3] til fordel for innvandrere. Dette går frem av den nye «jämställdhets- och mångfaldsplan». Malmö kommune skal altså ikke legge så stor vekt på kvalifikasjoner, men heller skyve innvandrere foran i køen. Det blir spennende å se hvordan man sorterer arbeidskraft i forhold til analfabetisme.

Malmø satser som man forstår på å være et eksempel for andre kommuner og et lokomotiv for næringsvirksomhet i Skåne. Det gjelder også noe så trivielt som snømåking. Kommunen har latt seg inspirere av Karlskoga, som har kvittet seg med «gubbplogning», som plutselig er blitt et skjellsord i Sverige.

Forklaringen er enkel: Såkalte «mannlige veier», som hovedveier og gjennomfartsveier skal ryddes sist når det gjelder snøbrøyting. «Kvinnelige områder» som fortauer, bussholdeplasser og førskoler skal prioriteres. Denne ordningen er allerede innført i Karlskoga, og vurderes innført i hele Sverige ved lov.

«Gubbplogning» er altså sterkt diskriminerende. Journalisten Jenny Wennberg i avisen «Arbetarbladet» hyller tiltaket og konstaterer at «snø handler om likestilling». Den feministiske stormakten brøyter seg vei på sin egen måte.

Tegn abonnement [4] eller støtt oss på andre måter [5] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474