Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse

Den kontinuerlige undertrykkingen av kvinner i mange innvandrermiljøer er en stor utfordring i den norske likestillingsdebatten. Disse kvinnene nektes å leve et liv i frihet.

annonse

Da Stortinget før ferien diskuterte likestilling og mangfold, ble det en debatt etter velkjente linjer, med selvsagt fokus på arbeidsdeltakelse og lønnsforskjeller.

annonse

Det var kun undertegnede, på vegne av Fremskrittspartiet, som berørte det temaet ingen andre ville snakke om, nemlig undertrykte innvandrerkvinners posisjon i det norske samfunnet. Når man ser nærmere på den, så synes likestilling som noe uoppnåelig, uvirkelig og urealistisk.

Norge utøver et stort internasjonalt arbeid for likestilling og kvinners rettigheter i andre land. Slikt internasjonalt arbeid får en egen resonans når vi ser hvordan innvandring gir oss hjemlige utfordringer blant mennesker fra kulturer der likestilling ikke eksisterer.

Fremskrittspartiet har alltid vært et liberalistisk parti som ser ethvert individ som likestilt. For oss har det alltid dreid seg om at ingen skal diskrimineres på grunn av hvem de er. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det også i vårt parti har vært mange representanter med tradisjonelle synspunkt på forskjellene mellom kvinner og menn. Noen har, til og med, hatt sterke meninger om hva som passer seg for det ene eller andre kjønn.

annonse
annonse

Men – og dette er viktig – det har alltid vært slik at diskriminering ikke har vært akseptabelt. Derfor kan det fortsatt i dag diskuteres hvorfor samfunnet ikke er fullstendig kjønnsbalansert på alle områder. Men likestilling forutsetter jo på ingen måte at alle velger likt. Likestilling forutsetter at alle har full mulighet til å velge slik som de selv vil, det forutsetter ikke at alle gjør samme valg.

I de senere år har vi sett at en stadig større del av befolkningen ikke får velge selv. Jeg tenker da på landets innvandrerkvinner. Og på andre som kommer i kontakt med innvandrere med dårlige holdninger til andres frihet.

Den reelle likestillingskampen i dag, er kampen for at alle kvinner kan være frie for ting vi trodde vi var ferdige med. Vi trodde vi var ferdige med arrangerte ekteskap. Vi trodde vi var ferdige med at far og bror bestemmer over mot og datter. Vi trodde vi var ferdige med middelalderske skikker som kjønnslemlestelse, tvangsgifte og såkalt «familieære».

annonse
Reklame

At kvinnebevegelsen fortsatt er likegyldige til at alt dette foregår i Norge i dag, er en skandale. Og at venstresiden ikke ønsker å se at det i mange miljøer fortsatt er kvinner som ikke får leve livet sitt slik de selv ønsker, er noe vi vet. Men det blir ikke mindre trist av den grunn.

De senere årene har vi heldigvis sett noen som våger. Vi har sett modige stemmer som står opp, slike som Shurika Hansen og mange andre, som taler mot ukultur og kjemper en utrettelig kamp. All ære til alle stemmer som tør der andre tier. 

Det er viktig at vi heier på disse stemmene. Det er viktig at vi lar alle få leve livet sitt slik de selv vil, helt uavhengig av hva andre mener.

Samtidig vet vi at likestilling er flere ting. Det formelle er at vi gjennom lover mot diskriminering sørger for at alle har like juridiske rettigheter i samfunnet. Men likestilling er også holdninger. Det er faktisk slik at vi må lære oss å se personer for hvem de er og hva de vil, og ikke med forutinntatte meninger og holdninger om hvem vi tror de er.

Holdninger kan vi aldri ta for gitt. Og derfor er det gjennom en god opplyst samtale i samfunnet at vi sørger for at kvinnediskriminerende holdninger og handlinger blir avslørt og avskaffet. Det fortjener alle kvinner i Norge, ikke minst innvandrerkvinner som aldri har fått føle hva frihet er.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.