- Resett - https://resett.no -

Storbritannia felt for ulovlig overvåking av journalister

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener britisk etterretning har krenket menneskerettighetene gjennom sin overvåking av kommunikasjon på nettet.

Storbritannia får nå en kraftig smekk over fingrene for sitt program for masseovervåking av elektronisk kommunikasjon på internett.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg konkluderer med at det britiske etterretningsprogrammet har krenket menneskerettighetene på flere punkter.

Det skyldes spesielt annet at Storbritannia ikke har gjort nok for å beskytte journalister og deres kilder.

annonse
Mangelfull filtrering

Masseovervåkingen er ikke ulovlig i seg selv, understreker domstolen i Strasbourg. Men overvåkingen er gjort på en slik måte at privatlivets fred, som er sikret gjennom menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, ikke har fått tilstrekkelig vern.

Domstolens konklusjon er at Storbritannia ikke har gjort nok for å sikre uavhengig tilsyn med hvordan etterretningen har filtrert kommunikasjonen og valgt ut hvilke deler av den som skal undersøkes nærmere.

Står opp for kildevernet

Storbritannia felles dessuten for brudd på artikkel 10, som sikrer ytringsfriheten.

annonse

Dette begrunnes med at Storbritannia har gjort for lite for å sikre at overvåkingen ikke fører til krenkelser av journalisters kildevern. Faren for å bli avslørt kan føre til at kilder vegrer seg mer for å snakke med journalister, påpeker domstolen, som derfor mener at ytringsfriheten er truet.

Snowden-avsløringer

Det er en gruppe journalister og menneskerettighetsaktivister står bak klagen.

Saken bygger opplysninger fra Edward Snowden, som i 2013 avslørte masseovervåking både i Storbritannia og i USA.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ble også bedt om å vurdere programmet for informasjonsutveksling mellom britisk og amerikansk etterretning, men der er domstolens konklusjon at menneskerettighetene ikke er krenket.

Domstolen påpeker samtidig på at ny lovgiving har kommet på plass i Storbritannia i ettertid. Domstolen har ikke vurdert om de nye lovene er i samsvar med menneskerettighetene.

(©NTB)

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse

[email protected] [3]