- Resett - https://resett.no -

Virke: For komplisert å ansette midlertidig

Stilt overfor dramatiske endringer i nordmenns handlevaner vil handelsnæringen ha enklere regler for midlertidige ansettelser.

Bakgrunnen er at dagens omstridte generelle åpning for midlertidige ansettelser ifølge Virke ikke fungerer.

– I dag ligner arbeidsmiljøloven mer på en rebus enn et oppslagsverk. Nå mener jeg det må settes ned et eget forenklingsutvalg, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen til NTB.

annonse

– Målet bør være å foreslå en ny arbeidsmiljølov med færre, mer oversiktlige og enklere bestemmelser, sier hun.

Ifølge Virke har hovedorganisasjonens medlemmer i tiden som er gått, bekreftet et bilde som også har vært formidlet av forskningsstiftelsen Fafo. Åpningen for vel tre år siden for å ansette flere midlertidig i inntil tolv måneder har foreløpig ikke ført til økt andel midlertidige.

– Åpningen for midlertidighet er så komplisert at den i praksis er ubrukelig, sa direktør for Virke Handel Harald J. Andersen nylig.

Taper andeler

Bakteppet for Virkes uro er nordmenn nå legger igjen 1 av 10 kroner i utenlandske butikker. Nordmenns handel i utenlandske nettbutikker økte med 281 prosent fra 2011 til 2017, en langt sterkere vekst enn norske nettbutikker hadde.

annonse
[1]

Samtidig fører økt grensehandel og flere utenlandsreiser til at nordmenns handel i fysiske butikker utenlands øker raskt.

Norske bedrifters muligheter til å prøve ut nye konsepter for å øke egen omsetning og inntjening, blant annet ved økt bruk av midlertidige ansettelser, er derfor en viktig årsak til at Virke ønsker forenklinger.

– Vi vet fra våre medlemmer at arbeidsgivere har behov for større fleksibilitet for å sikre omstilling og vekst. Midlertidige ansettelser er viktige for virksomheter som vil prøve ut nye ideer, sier Madsen, som kaller lovverket «rigid og innviklet».

Redd for å trå feil

Hensikten med endringene i arbeidsmiljøloven er å senke terskelen inn i arbeidslivet for utsatte grupper. Men en rapport [2] fra Institutt for samfunnsforskning konkluderte sist vinter med at det ikke ble skapt flere jobber det første året etter at lovendringen kom.

Under overskriften «Lettere å ansette midlertidig: en feilslått reform?» fremholdt Fafo tidligere i år at arbeidsgiverne synes det nye regelverket er for komplisert og ressurskrevende. Ett moment er at karantene- og kvotebestemmelsene fordrer sentral administrering, noe som kan være komplisert for store kjeder med mange butikker og avdelinger.

annonse

Virke trekker i tillegg fram at arbeidsgiverne er redde for å trå feil.

Møter motstand

Trine Lise Sundnes, leder i LO-forbundet Handel og Kontor, mener tiden ikke er inne for å åpne for mer midlertidighet, slik at flere får en løsere tilknytning til arbeidslivet.

– I stedet for å be om ytterligere lempelser i lovverket bør Virke være med i en offensiv for å øke kompetansen i arbeidslivet og møte nye tider på den måten, sier hun til NTB.

– Vi ønsker ikke mindre, men mer trygghet for våre medlemmer. Med en midlertidig kontrakt får ikke folk lån til bolig i banken. Midlertidige stillinger skaper usikkerhet hos de ansatte, mener Sundnes.

Hun minner om at loven i dag åpner for å bruke midlertidige stillinger ved behov.

– Når behovet ikke er midlertidig, skal heller ikke jobben være det.

Sundnes mener flere bør bli fast ansatt og få videreutviklet kompetansen sin så de er klare for å møte endringene som kommer som følge av digitalisering i arbeidslivet.

(©NTB)

[email protected] [3]

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474