Fredstog mot terror, i regi av norske sjiamuslimske trossamfunn. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
annonse
annonse

De siste tiårene har de fleste land i Vest-Europa hatt en pågående stor fremmedkulturell innvandring. Utviklingen i store deler av Europa ser mer og mer ut til å ligne et befolkningsutskifte av den europeiske vertsbefolkningen.

En ting er at vi har en utvikling som på sikt gjør at Europeere vil bli en minoritet i Europa, men hva er det som holder denne utviklingen gående og hva er det vi kan gjøre for å forhindre at den fortsetter?

Politisk korrekthet

annonse

Politisk korrekthet er noe alle kjenner til og det er nok flere måter dette kan forstås på. En måte er å se på politisk korrekthet som en ideologi, noe som jeg tenker gir stor forklaringskraft.

Generelt kan man si at en ideologi, en mentalitet eller et tankesett består av ulike holdninger og antakelser. For eksempel så vil et libertarianistisk tankesett eller ideologi være oppbygd av noen grunnleggende holdninger slik som at det private alltid gjør en bedre jobb enn det offentlige, at en gullstandard er bedre enn et monetært system uten forankring i edle metaller eller at individuell frihet er viktig. Om man graver dypere i libertarianisme så vil man finne flere slike grunnleggende holdninger.

Om man ser på andre ideologier så vil man se at disse også er bygget opp av et sett med holdninger, antakelser eller hva enn man ønsker å kalle det. Spørsmålet blir om politisk korrekthet vil følge samme mønsteret og kunne forstås som en ideologi, og vil vi kunne identifisere noen holdninger som er felles for alle som vi oppfatter som politisk korrekte? Fra vår erfaring så ser det absolutt ut som at det er mulig.

annonse

En holdning som er veldig påfallende når man debatterer med politisk korrekte er at de virker å mene at vestlige land må ha innvandring. Holdningen om at vestlige land må ha innvandring ser ut til å være en grunnleggende holdning blant politisk korrekte. Og om man utfordrer denne holdningen så er det vanlig å bli beskyldt for rasisme.

La oss si at det viser seg at innvandringen tross alt ikke er bra for økonomien og personen som fremholdt dette argumentet er enig i at det ikke er økonomisk gunstig. Hva vil da vanligvis skje? Etter vår erfaring så vil personen, i stedet for å forslå stopp i innvandringen og innrømme feil, komme opp med et nytt argument for innvandring. For eksempel at man ikke bare kan tenke penger, men at det er viktig å hjelpe mennesker i nød. Jeg ønsker å rette fokus mot dette fellestrekket som politisk korrekte har som gjør at de nærmest automatisk kommer opp med nye argumenter for innvandring.

Til tross for at Angela Merkel i en tale i Potsdam i 2010 konkluderte med at multikulturalismen hadde feilet så har vi i ettertid sett at innvandringen til Tyskland har fortsatt og til og med akselerert. Når de opprinnelige argumentene for innvandring viser seg å ikke stemme eller ikke lengre være relevant så byttes de ut med nye vikarierende argumenter. Det er ikke multikultur, økonomisk vekst eller ønske om å hjelpe folk i nød som er det vesentlige, men det virker å være innvandringen i seg selv. Derfor virker det å være snakk om en holdning. Om vi greier å tilbakevise argumentene for dagens masseinnvandring vil de i fremtiden kun erstattes av nye vikarierende argumenter, med mindre vi greier å få politisk korrekte mennesker til å endre holdningene sine.

En annen grunnleggende holdning blant politisk korrekte er at de virker å assosiere hvite med rasisme. Mange ganger vil de poengtere hvor farlig det er å snakke negativt om muslimer ved for eksempel å assosiere de med terrorisme og hvordan det kan være dehumaniserende fordi man da ikke oppfatter muslimer som mennesker, men som terrorister. Hvorpå de har klare meninger om at det å assosiere ikke-vestlige grupper på en negativ måte kan være dehumaniserende så har de ingen problemer med å koble hvite til rasisme, slaveri og lignende. Dette er med på å skape en anti-Europeisk holdning som kan oppfattes som dehumaniserende overfor Europeere.

En tredje holdning vi ser blant politisk korrekte er at hvorpå europeere aldri kan vise noen form for inngruppe preferanse eller lojalitet til hverandre så er dette noe som ofte støttes opp under om det er ikke-vestlige grupper som støtter sine interessegrupper.

Det å alltid være for mer innvandring virker jo i seg selv ikke å være galt. Det å nekte utelukkende europeere å ha en inngruppepreferanse er noe mer suspekt. Det å assosiere hvite med utelukkende negative egenskaper er åpenbart langt mer galt. Men den større utfordringen blir mer synlig når man legger disse holdningene sammen og spesielt når man ser dette opp mot den demografiske utviklingen vi har i vesten.

Denne etnomasochismen som preger enkelte globalister og store deler av venstresiden leder til en farlig konklusjon. Hvis europeere er onde er det greit at vi byttes ut. Enkelte politikere sier dette implisitt når de hevder at masseinnvandring er akseptabel og en foretrukken løsning for Europas aldrende befolkning.

Andre sier det mer eksplisitt som da den tyske miljøpartipolitikeren Stefanie von Berg i 2015 sa, i en tale foreviget på Youtube, at det var bra at tyskere ville bli i mindretall i sitt eget land. Dessverre har hun rett i at tyskere er i ferd med å bli i mindretall i Tyskland. 40% av alle innbyggere i Tyskland under 5 år er ikke-tyske, ifølge en Breitbart-artikkel om temaet. Også i Norge ser vi en klar indikasjon på en slik befolkningsutbyttingspolitikk, tydeligst av alt er dette synlig i Oslo hvor fire av 10 elever ved byens barneskoler er minoritetsspråklige elever, i følge tidligere Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie i en artikkel i Dagbladet fra 2014.

annonse

Det er også påfallende hvordan politisk korrekte kan gå fra å si at Europas befolkning ikke blir en minoritet og at det kun er skremselspropaganda å hevde slikt, til å si at det er positivt og flott at europeere blir minoritet.

Det er en tydelig sammenheng mellom selvutslettende politisk korrekthet og en aksept eller ønske om at Europas befolkning skal komme i mindretall i sine egne hjemland. Om de negative holdningene til politisk korrekte ikke utfordres så er det veldig sannsynlig at den demografiske utviklingen vil fortsette. Etter min erfaring så er de ikke klar over disse holdningene før de blir gjort oppmerksom på det. Her ligger også noe av løsningen på situasjonen vi befinner oss i, gjør dem bevisst på det.

Om de ikke ender opp med å endre synspunkt så vil de hvert fall tvile litt mer på sitt eget standpunkt. Den selvrettferdige holdningen reduseres og de virker å ane at verden ikke er så svart hvitt som at man har gode anti-rasister på den ene siden og onde rasister på den andre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon