- Resett - https://resett.no -

Den gode rasismen møter motbør – asiatiske studenter saksøker Yale og Harvard

Identitetspolitikken [1] har fått enkelte utslag som nå ender i rettssalen [2]. Studenter med asiatisk bakgrunn saksøker Yale og Harvard [3] fordi de blir diskriminert pga. sin rase. Siden asiatiske studenter gjør det langt bedre enn gjennomsnittet i fag som matematikk, blir f.eks. svarte studenter med lavere karakterer forfordelt og prioritert i inntaksprosessen. Uten at det tas hensyn til sosio-økonomiske forhold.

Det betyr i praksis at sønnen til Colin Powell kan rykke frem i køen i konkurranse med en kinesisk søker som har vokst opp i slummen, eller jobbet seks timer om dagen hele barndommen i familiens kinarestaurant.

Nøkkelordet er «mangfold». Yales president Peter Salovey sier:

annonse

– Vi vil med full styrke forsvare vår evne til å skape et mangfoldig og utsøkt akademisk fellesskap.

Han påpeker at studentgruppen ved Yale har blitt mer «mangfoldig» på ulike måter, og fokuserer på at det har vært en økning i antall studenter fra familier med lav inntekt, og at andelen studenter med asiatisk bakgrunn har økt.

– Jeg vil understreke vår klare overbevisning: mangfold er en av grunnverdiene ved vårt universitet.

Trumps administrasjon har jobbet for å endre praksisen [4] med å fokusere på rase. De mener det er akseptabelt å sette av studieplasser til studenter med potensiale fra familier med lav inntekt. Men de vil avslutte den politikken som ble initiert av Obamas administrasjon – at man bruker rase for å bestemme hvem som skal få disse ettertraktede studieplassene.

annonse

Justisdepartementet har offentlig støttet søksmålet, noe som skjer svært sjelden.

Årsaken til at asiatiske studenter blir diskriminert, er fordi de i gjennomsnitt gjør det langt bedre i matematikk enn f.eks. svarte studenter.

 

Tegn abonnement [5] eller støtt oss på andre måter [6] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826