- Resett - https://resett.no -

Klimadom opprettholdes av ankedomstol i Nederland

En ankedomstol i Nederland opprettholder en dom med krav om store kutt i landets klimautslipp. Regjeringen sier den vil rette seg etter kjennelsen.

Miljøaktivister jublet i rettssalen i Haag da dommer Marie-Anne Tan-de Sonnaville tirsdag avviste regjeringens anke.

Hun erklærte at regjeringen har en lovfestet forpliktelse til å gjennomføre tiltak for å beskytte borgerne mot farlige klimaendringer.

annonse

– Tatt i betraktning de store farene som trolig vil inntreffe, må mer ambisiøse tiltak iverksettes i nær framtid for å redusere utslippene av klimagasser for å beskytte nederlandske borgeres liv og familier, heter det i en uttalelse fra retten.

Vurderer ny anke

Regjeringen i Nederland opplyser at den vil se nærmere på ankedomstolens kjennelse og vurdere en ny anke.

Samtidig bekrefter regjeringen at den vil rette seg etter domstolens pålegg om å kutte utslippene av klimagasser med 25 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Kuttet skal skje innen 2020, så myndighetene har svært kort tid på seg.

annonse

I en uttalelse sier regjeringen at den har gjennomført en vurdering som tyder på at målet er «innen rekkevidde».

Ifølge avisa The Guardian [1] er det imidlertid ikke klart hvordan utslippsreduksjonen skal skje. Domstolens kjennelse innebærer at Nederland på ett år må fjerne nesten dobbelt så mye utslipp som landet har kuttet siden 1990.

Første gang i verden

Ankesaken i Haag er et foreløpig sluttpunkt i en rettsprosess som har pågått siden 2013. Da ble regjeringen saksøkt av miljøorganisasjonen Urgenda  [2]på vegne av 900 nederlandske borgere.

Et par år senere kom dommen, hvor regjeringen ble pålagt kuttet på 25 prosent av klimautslippene innen 2020. Dette var første gang i verden at miljøaktivister vant en rettssak mot en stat med krav om større klimakutt, ifølge nyhetsbyrået DPA.

I ankesaken har regjeringen argumentert med at det ikke er domstolene som skal utforme landets energi- og miljøpolitikk.

Men argumentet førte ikke fram, og miljøaktivistene fikk på nytt medhold én dag etter at FNs klimapanel offentliggjorde en ny rapport om den globale oppvarmingen.

Norske aktivister tapte

Lignende rettssaker og søksmål er i dag under behandling i flere andre land. I Norge forsøkte Greenpeace og Natur og Ungdom i 2016 å saksøke regjeringen for å få stanset oljeleting i Barentshavet.

Miljøorganisasjonene tapte saken i Oslo tingrett, men kjennelsen er anket.

annonse

Da nederlandske myndigheter tapte den første rettssaken i 2015, var deres plan å kutte utslippene med 17 prosent innen 2020. Senere har myndighetene fastsatt et nytt mål om større kutt innen 2030.

– Ankedomstolens kjennelse er en advarsel til alle regjeringer. De må handle nå, eller så vil de bli stilt til ansvar, sier Marjan Minnesma fra Urgenda.

are føli [3]

Tegn abonnement [4] eller støtt oss på andre måter [5] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474