- Resett - https://resett.no -

Kvinner føder stadig færre barn

Mye av befolkningsveksten framover vil skje i Afrika, mens folketallet i mange industriland er på vei nedover, viser ny rapport.

Kvinner på landsbygda i Niger får nå i gjennomsnitt 7,1 barn og topper dermed lista, tett fulgt av en rekke andre afrikanske land, viser en fersk rapport fra FNs befolkningsfond [1](UNFPA).

Kvinner i Vest- og Sentral-Afrika, der det lever i underkant av 440 millioner mennesker, føder nå ifølge rapporten i gjennomsnitt 5,1 barn.

annonse

I det sørlige og østlige Afrika, der det lever nærmere 600 millioner mennesker, føder kvinner i snitt 4,4 barn, og halvparten av befolkningsveksten fram mot 2050 vil derfor skje i Afrika sør for Sahara.

Dette vil gjøre det svært vanskelig for disse landene å nå FNs bærekraftmål, først og fremst mål én om å utrydde fattigdom og mål tre om å sikre alle god helse, slår UNFPA fast.

Folkerike land

I Asia og Stillehavsregionen lever det nå rundt 4 milliarder mennesker. Her føder hver kvinne i gjennomsnitt 3,3 barn.

annonse

Kinesiske kvinner får i gjennomsnitt 1,6 barn, mens indiske kvinner får 2,3. I Pakistan føder kvinner i gjennomsnitt 3,3 barn, mens afghanske kvinner i snitt får 4,3 barn.

I araberverdenen lever det i underkant av 370 millioner mennesker og kvinner der får i gjennomsnitt 3,3 barn.

I Latin-Amerika bor det rundt 650 millioner mennesker og kvinner der får i gjennomsnitt to barn. Det samme er tilfelle i Øst-Europa og Sentral-Asia, der det lever i underkant av 250 millioner mennesker.

Stadig færre

Selv om det fortsatt fødes mange barn i enkelte land og regioner, har fødselsraten i verden falt jevnt de siste 150 årene, særlig siden 1960-tallet.

Mens kvinner tidligere fødte fem eller flere barn, ligger i dag gjennomsnittet i flertallet av verdens land på under 2,5.

Norske kvinner føder i snitt 1,8 barn, det samme som danske, finske og russiske kvinner, mens svenske kvinner og kvinner i USA i snitt føder 1,9 barn.

Tyske, italienske og japanske kvinner føder i snitt bare 1,5 barn, mens spanske føder 1,4 i snitt. Sørkoreanske kvinner får i snitt 1,3 barn, mens deres naboer i Nordkorea får 1,9 barn i snitt.

Kvinner i Portugal og Moldova ligger helt i bunnen og føder nå bare 1,2 barn i gjennomsnitt.

annonse
Barnebruder

UNFPA-rapporten tar også for seg barneekteskap og prevensjonsbruk og konstaterer at det er store forskjeller.

I Afrika sør for Sahara anslår rapporten at 38 prosent av alle jenter blir gift før de fyller 18 år, mens 12 prosent av alle jenter blir gift før de fyller 15.

Niger topper også her lista. Anslagsvis 76 prosent av alle jenter i Niger blir gift før de fyller 18 år.

Afrika sør for Sahara skiller seg også ut i bruken av prevensjon. Bare 17 prosent av kvinnene i Vest- og Sentral-Afrika bruker moderne prevensjonsmetoder, mens gjennomsnittet i verden er 57 prosent.

Andelen i Latin-Amerika er til sammenligning 69 prosent og i Norge 70 prosent.

(©NTB)

annonse

[email protected] [2]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474