- Resett - https://resett.no -

Den svenske apartheidstaten tar form

Sverige er sammen med Sveits det landet i Europa, som nå har flest «superrike». Sossarna har lykkes perfekt med integreringen av  denne rikmannsadelen i det svenske samfunnet. Sverige avskaffet riktignok offisielt adelen i 2003, men har omkring 900 nålevende adelsslekter, som på mange måter lever et skjermet og privilegert liv, godt hjulpet av sosialistiske politikere, som også vil ha adgang der, og som lykkes med det.

For maktpolitikerne er selv i ferd med å bli en del av elitesystemet. Etterkrigstidens økonomiske utjevning av inntekter og slagord om likestilling er historie. Det svenske idealet står fortsatt for likhet, men i praksis øker avstanden til makteliten og folket dramatisk.

Her ser vi et eksempel på en «hellig allianse». Den garanterer for status quo i forhold til makt og posisjoner. Den politiske delen av denne adelen har latt seg friste av rikdommen til de rikeste finansfamiliene, og lar seg lokke til stillinger med skyhøye lønninger. Grådighet er en effektiv drivkraft. Politikerne kjenner smutthullene i den økonomiske politikken og har nettverket. Det  verdensomspennende, globalistiske nettverket som eliten og politikerne dyrker sammen, med utgangspunkt i FN og EU, er nøkkelen til rikdom og suksess over landegrensene.

annonse

Forfatteren og journalisten Bengt Ericson har hatt det rike Sverige som fagområde siden 1972. Han gir i sine bøker en fascinerende analyse av den økonomiske elitens koder og privilegier i vårt naboland, og han forklarer hvorfor de svenske tilstandene er så ekstreme i forhold til alle andre land i Vesten. «Det der med likhet kan man glemme når det gjelder Sverige», sier Bengt Ericson, som samtidig advarer om at økte klasseskiller i Sverige er livsfarlig.

I boken «Den nya överklassen» som utkom etter finanskrisen, beskriver han Sveriges økonomiske elite, som på et tidspunkt besto av en eksklusiv klubb på 291 personer, som hver hadde en formue på over 100 millioner svenske kroner. Denne økonomisk eliten, har fjernet seg helt fra den alminnelige svenske hverdagen. Samtidig snakker samme elite om samfunnsansvar og om at suksess forplikter, skriver Bengt Ericson indignert.

Denne overklassen i Sverige er så mye rikere enn gjennomsnittsborgere enn i noe annet land i Vesten, fremgår det av undersøkelsen «Luxenburg Wealth Study» som også gjengis i boken. Bildet bekreftes av oppdaterte tall i en bok med tittelen «Kapitalet» av Sveriges ledende forsker på ulikheter i samfunnet, Göran Therborn, professor i sosiologi ved Cambridge Universitet. Sverige er fortsatt Nordens mest utpregede klassesamfunn.

Therborn viser i boken hvordan «finanskapitalen kapret det svenske folkhemmet», og som  raskt førte til en enorm akkumulering av rikdom hos et lite antall mennesker. Formuesfordelingen i Sverige skiller seg markant ut fra resten av Europa og Norden. Mellom 1983 og 1997 steg formuen hos den rikeste hundredel med 81 prosent, mens den falt med 129 prosent for de fattigste 40 prosent av den svenske befolkningen, som måtte sette seg i gjeld for å holde forbruket oppe.

annonse
[1]

Sverige er, sammen med Sveits, det land som har flest dollarmilliardærer i Europa. I Sverige fikk denne utviklingen virkelig fart under 1990-årenes nyliberale reformer, der svensk skattepolitikk var avgjørende. Sverige er et av de få land i Vest-Europa som har avskaffet både formuesskatt og arveskatt, som igjen forsterker klassesamfunnet i neste generasjoner.

Reduserte sosiale ytelser spiller også en avgjørende rolle. Fattigpensjonistene blir stadig flere, helse- og omsorgstjenester nedprioriteres, politiet skal være dialogpoliti og er handlingslammet i forhold til den kriminelle mafiaen som tar over forstedene. Utviklingen er blitt langt mer dramatisk enn hva svenske politikere og liberale økonomer hadde forestilt seg.

Det nye populistiske opprøret i Sverige,  som etter riksdagsvalget fortsatt sender sjokkbølger inn i makten er en katastrofe for makteliten. Slikt tåles tåles ikke i et så statsregulert samfunn og alarmen går. Her må eliten stå sammen om demoniseringen av «populismen», og aller helst forby den.

Uttrykket «Svensk riksdag» er kommet for å bli. De som drister seg til å stille spørsmål ved Sveriges statssystem behandles som spedalske, og må for en hver pris holdes utenfor. Selv om det er snakk om over en million mennesker i antall. Fenomenet SD og nye sosiale medier rokker ved selve maktfundamentet i det nye Sverige.

Før eller senere kommer opprøret mot dem som har forrådt det svenske folkets historie tror forfatteren Bernt Ericson.

annonse

I mens tar den nye svenske apartheidstaten form.

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474