- Resett - https://resett.no -

Riksadvokaten åpner for at politiet kan dele overgrepsbilder

I et nytt rundskriv åpner riksadvokat Tor-Aksel Busch for at politiet kan dele overgrepsbilder på internett med andre i etterforskningen av spesielle saker.

Riksadvokaten offentliggjorde det nye rundskrivet om provokasjon, infiltrasjon og vederlag til politiets kilder tirsdag. Onsdag sendte Busch et følgebrev til Justis- og beredskapsdepartementet der endringene fra det tidligere rundskrivet fra 2000 ble viet spesiell oppmerksomhet.

Tidligere har reglene vært slik at politiet ikke har kunnet bryte loven når de har drevet etterforskning ved å infiltrere ulike kriminelle miljøer. Dette har ført til at etterforskninger er blitt stanset fordi tjenestemenn ikke har kunnet følge mistenkte på internett fordi det er kommet krav om at man må dele overgrepsmateriale, blant annet for få slippe inn på lukkede forumer på internett.

annonse

I det nye rundskrivet åpner Riksadvokaten for at dette kan endres.

Dele bilder

– En vil herfra særlig fremheve en krevende problemstilling, som gjelder spørsmålet om politiet som ledd i slik metodebruk kan dele overgrepsbilder med andre. Som det framgår av rundskrivet oppstilles det ikke et absolutt forbud mot dette, skriver Busch til departementet.

– Erfaring på området tilsier at deling av slikt materiale kan være en avgjørende forutsetning for at politiet skal kunne komme i posisjon til videre infiltrasjon og provokasjon, står det videre i brevet.

annonse

Riksadvokaten understreker at en slik deling av overgrepsmateriale bare kan skje i helt spesielle situasjoner, og at spørsmålet om tillatelse skal forelegges en statsadvokat for godkjenning.

En styrke

Kripos etterforsker selv overgrep på internett og driver opplæring av etterforskere i landets politidistrikter. Leder Reinart Ottesen i retts- og påtaleenheten i Kripos sier åpningen som gis i rundskrivet er viktig og at det tar høyde for samspillet mellom kriminalitet på internett og i den virkelige verden.

– Kripos har – i enkelte saker – erfart at spørsmål om å dele overgrepsmateriale har blitt satt på spissen. At rundskrivet nå åpner for at slik deling kan vurderes i helt spesielle situasjoner, er viktig og vil kunne være en styrke i særlig krevende etterforskninger, sier han i en uttalelse.

Hos Kripos er man ikke spesielt interessert i å kommentere på hvilken måte den nye muligheten vil endre etterforskningen av overgrepssaker på internett. Riksadvokaten skriver at det vil bli nødvendig å supplere rundskrivet med en ikke-offentlig instruks som ennå ikke er ferdig, men at regelendringene likevel gjelder før denne er klar.

(©NTB)

[email protected] [1]

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse