- Resett - https://resett.no -

KS om økningen av barnetrygden: Umulig å beregne hvor mye kommunene vil spare

KS sier det er umulig å anslå hvor mye kommunene vil spare på at høyere barnetrygd kan føre til lavere sosialhjelpsutbetalinger.

Økt barnetrygd neste år får ingenting å si for titusenvis av barn i familier som mottar sosialhjelp. De aller fleste kommuner regner nemlig barnetrygden som inntekt og trekker fra beløpet før de beregner hvor mye sosialhjelp familien skal få, skriver Dagbladet [1].

– Det er ikke mulig å beregne det med eksisterende statistikk på nasjonalt nivå. I tillegg er det svært vanskelig å anslå følgene av sosialhjelpsutbetalinger fram i tid, sier direktør i Kommunenes interesseorganisasjon KS, Helge Eide, til NTB.

annonse

Eide understreker at sosialhjelpen er individuell og behovsprøvd, i tillegg til at den er konjunkturavhengig.

Lite påvirkning

I fjor var det 47.878 barn i familier som fikk redusert sosialhjelp på grunn av barnetrygden, viser tall fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

Barnetrygden økes neste år, for første gang siden 1996. KrF fikk i budsjettforhandlingene gjennomslag for at ytelsen øker med 1.000 kroner i året fra 1. mars. Barnetrygd utbetales til alle barnefamilier.

annonse

Eide sier det er opp til kommunene å bestemme hvordan de vil beregne dette.

Vil endre reglene

Både SV og Rødt ber KrF presse på for å endre reglene, slik at kommunene ikke kan regne barnetrygden som inntekt og dermed redusere sosialhjelpen. Bare 65 kommuner holder barnetrygden utenfor i dag, ifølge Rødt.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak om at den må utrede om ytelsen skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Men i forslaget til statsbudsjett fra oktober heter det at Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert saken og sagt nei. Departementet mener at en slik endring ikke er et treffsikkert tiltak for å bedre barnefamilienes levekår.

Også KrFs har programfestet at barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, opplyser finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Vil ha endring i kommunene

– Dette hadde vært bra om dette skaper debatt rundt i kommunene, sier han, og oppfordrer dem til å slutte å regne barnetrygden som en del av inntekten før sosialhjelpen beregnes.

Like fullt var KrF i Stavanger nylig med på å stanse et forslag fra SV som ville endret på denne praksisen i kommunen, skriver Vårt Land [2]. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) sier til avisen at de heller vil se på flere målrettede tiltak for å bekjempe barnefattigdom.

(©NTB)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474