- Resett - https://resett.no -

Oslo-skolen jumbo i ny måling

Årets skolebidragsindikator viser store sprik mellom landets fylker og hver enkelt skole. Oslo sikrer seg jumboplassen, mens Hedmark topper målingene.

– Det er store variasjoner mellom fylkene, og store forskjeller mellom skolene i samme fylke. Det er viktig å være åpen om resultatene, slik at skoleeiere kan se seg selv i kortene og bli bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Årets skolebidragsindikator for 2017 er klar, og hver enkelt videregående skole kan sjekke hvordan de ligger an med å få elevene gjennom utdanningen.

annonse
Oslo jumbo

Den videregående skolen i Oslo er i snitt blant landets dårligste når det gjelder å få elevene til å gjennomføre utdanningen med karakter i alle fag.

Snittet av alle skolene med studieforberedende program i hvert fylke viser at Hedmark ligger øverst på indikatoren over elever som har bestått i alle fag. Videregående med studieprogram i Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold, sammen med Finnmark, ligger under landssnittet.

Når det gjelder yrkesforberedende utdanning, ligger de videregående skolene i Hedmark også her øverst sammenlignet med landssnittet. Deretter følger Sogn og Fjordane og Oppland. Oslo scorer dårligst, rett under Vestfold.

Sjekk skolen din
annonse
[1]

–Jeg forventer at skolene bruker undersøkelsen til å lære av hverandre, og tar tak i egne utfordringer, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Resultatene for hver enkelt skole legges ut i Skoleporten [2]. Skolebidragsindikatoren viser hva elevene får av karakterer og hvor mange som gjennomfører videregående. Dette er justert mot foreldrenes utdanningsbakgrunn og en del andre sosiale variasjoner.

(©NTB)

[email protected] [3]

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474