- Resett - https://resett.no -

Antirasistisk Senter skal nå sladre på Resett til selveste FNs rasediskrimineringskomité

I en 116 siders lang rapport pennført av Antirasistisk senter med en haug med andre statsfinansierte organisasjoner på lasset, så har de viet et helt avsnitt øremerket kun for Resett (side 17 [1]). I vant stil tar Antirasistisk senter noen sitater ut av kontekst og setter dem opp i aller verste mening. De kommer også med en direkte løgnaktig påstand av groveste art.

Med en slik «faglig metode» så kan Rune Berglund Steen bruke den konklusjonen han allerede har skrevet: Resett er rasister.

Men det kommer kanskje ikke som en stor overraskelse at Rune Berglund Steen ville falle ned på den konklusjonen. I hans bransje er det vanlig å skrive konklusjonen først, også lage resten etterpå. Det er tross alt jobben til Rune. Uten svarmaling av andre så har ikke noen jobb, lenger.

annonse

La oss lese hele utdraget om Resett:

«Resett er et nettsted med nyheter, artikler og meningsytringer med sterk støtte til «innvandringskritiske» holdninger. Den ble lansert som en nettside som skulle sikre ytringsfrihet og være en stemme til høyre og etablere seg som en slagkraftig aktør
i mediemarkedet, som angivelig skulle gjøre «folk mer realitetsorienterte». Resett fremstiller at det foregår en multikulturalistisk konspirasjon mot høyresiden. De hevder at venstresiden, gjennom muslimsk masseinnvandring, bryter ned samfunnet eller skifter ut befolkningen, for å parafrasere Resetts Maria Zähler.

Resett har vist seg å være et sted som tillater personsjikane rettet mot f.eks. den 20 år gamle samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali. Ali beskyldes for å spytte på og sparke Norge i skrittet. Hun omtales som «spissen på det somaliske og særdeles aktivt fødende, tunge spydet som er kastet inn i Norge». Lurås kaller dette for å omtale Ali i «litt kritiske ordelag». Det er vanskelig å kalle det noe annet enn rasisme.

annonse
[2]

I Resetts forhåndsmodererte kommentarfelt omtales Ali som «hettemåke», «feit sugge på NAV-penger» og «trygdepudding». I ett innlegg oppfordres det til å «Slå ring om henne, søl bensin over og tenn faklene». Dessuten kan hun «reise tilbake til Afrika».

Nettstedet er blitt meldt til Pressens Faglige utvalg (PFU) for å la hatefulle ytringer bli stående, men er ikke lenger medlem i PFU. Ali går med voldsalarm etter å ha mottatt trusler og hets i en lengre periode.»

Her påstås det altså med statsfinansierte midler at det i et «innlegg» på Resett har blitt oppfordret til å «Slå ring om henne, søl bensin over, og tenn faklene.» Dette er ren løgn. Den kommentaren sto et par timer under en artikkel på Resetts Facebook-side. Da Resett ble gjort oppmerksom på det, var den allerede fjernet av personen som skrev det under sitt eget navn.

Rapporten til Rune har et pompøst navn, selvfølgelig. En bruker tross alt hvite hansker når en sitter på sine høye hest.

«Sivilsamfunnets alternative Rapport til CERD [3] (2018). Et supplement til Norges 23.–24. periodiske rapport innlevert under artikkel 9 i FNs rasediskrimineringskonvensjon».

Innenfor permen, etter en omstendelig innholdsfortegnelse, så dukker det opp en innledning, den innfører leseren inn i problemstillingen som rapporten skal belyse utfra antirasistisk metode:

annonse

– Denne rapporten til FNs rasediskrimineringskomité er et felles initiativ fra norske NGO-er. Den er omfattende og innholdsrik, og reflekterer at det i de siste fire årene som har gått siden forrige gang Norges rapport ble behandlet i komitéen har det skjedd mye som sivilsamfunnet finner bekymringsfullt. Områder som peker seg ut, er hatytringer og hatkriminalitet, innstramninger angående asyl- og flyktningpolitikk, og en rekke endringer i lovverket.

Rapporten reflekterer også et bredt engasjement fra sivilsamfunnets side i det å ta del i denne prosessen med å vurdere politikk, tiltak og unnlatelser på områdene minoritetspolitikk, integrering, diskriminering, marginalisering, reparasjon og tiltak mot diskriminering. Til sammen 24 organisasjoner stiller seg bak rapporten.

Men at noen kaster perler for svin fremstår mer som en av livets gåter. At Antirasistisk senter fikk påplusset statstilskuddet med 2,9 millioner, og endte opp på ikke mindre enn 5,1 million kroner. Flommer statskassa over av skattepenger, så politikere kan bruke dem opp som fulle sjømenn. Hva med de gamle, syke og svake her i samfunnet, er ikke de så interessante lenger, er aktivister viktigere enn smør?

Antirasistisk senter organiserer tross alt demonstrasjoner mot de som demonstrerer mot FNs migrasjonspakt.

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474