- Resett - https://resett.no -

Vestkant-beboer Jonas Gahr Støre beskylder Per-Willy Amundsen for rasisme

I utgangspunktet var det kutt i barnetrygden etter barn nummer tre som var Per-Willy Amundsens forslag. Det skulle gjelde alle. Men i oppfølgingen indikerte Amundsen at det ville få størst effekt på de gruppene som tenderer til å flere barn. Og dette gjelder i stor grad folk fra land som Somalia.

Dermed startet kritikken. NRK skriver at  Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre reagerer «kraftig».

Rasistisk utspill

annonse

– Så forslaget er nå én ting, men begrunnelsen, det det er ledsaget av, og det som kom etterpå om at man skal skille her mellom de som har etnisk norsk bakgrunn og de som ikke har det, det var formålet. Det er jo klart rasistisk, sa Støre til NRK  [1]på mandag.

– Hvis det blir stående uimotsagt, det er en tidligere justisminister som sier det, og når statsministeren på en måte trekker på skuldrene og ikke har noen kommentar til det så mener jeg det flytter grenser i vår debatt. Det gjør Norge til et annet Norge enn det vi bør være, sier han.

Kommentar

annonse

Kontroversen som nå har oppstått etter Amundsens utspill avdekker ansvarsløsheten hos norske politikere og meningsbærere i media. De demografiske endringene i Norge er betydelige. Som vi tidligere har skrevet [2] vil etniske nordmenn med stor sannsynlighet bli færre enn 50 % av befolkningen i inneværende hundreår. Og det fra en situasjon så sent som på 1970-tallet da det var mer enn 98 % etniske nordmenn her.

Les også: Skjult i Holmøy-rapporten: Etniske nordmenn under 50 % i 2100 [2]

Denne endringen har vidtgående konsekvenser for samfunn, politikk, kultur og økonomi. Svært mange multietniske stater har store problemer med å få til et velfungerende demokrati og endog sikkerhet og stabilitet [3]. Det er ikke slik at det «bor en nordmann» i alle mennesker og at de nødvendigvis ønsker eller vil bli som oss. Hva samfunnet blir, avhenger av innbyggernes verdier, tradisjoner, kulturelle bakgrunn og opplevelse av fellesskap eller motsetninger.

Amundsen indikerer bare i oppfølgingen av sitt fornuftige forslag om å kutte barnetrygden noe alle fornuftige mennesker burde forstå. Skal Norge være Norge, et land mange vil flytte til, må det være demografisk kontinuitet, og majoritetsbefolkningen må ha sin historiske og kulturelle forankring i nettopp det norske samfunnet som har vokst frem med demokrati, ytringsfrihet og likestilling.

Meld deg inn i Ytringsfrihetsforbundet her. [4]

Når Jonas Gahr Støre trekker frem rasiststempelet for å kritisere sunn fornuft, viser han sin ryggesløse opportunisme sittende trygt i villaen sin på Vinderen omgitt av etniske nordmenn og en og annen au pair som er på kort besøk fra Filippinene. Hadde han snakket med folk selv i sitt eget nabolag, ville han hørt om norsk ungdom som blir ranet av innvandrerungdom langs t-banelinjen opp til Holmenkollen [5]. Intet sted er snart trygt.

Støre bor i en fysisk og mental boble og representerer en type politikere som står langt fra å være solidarisk med de mange nordmenn som ser sine nabolag og oppvekstmiljøer endres raskt i en retning svært få ønsker.

Les også: Det burde være helt legitimt å mene at innvandring er et av de store spørsmålene i vår tid [6]

annonse

Amundsen skal ha honnør for å ta støyten med dette utspillet som kommer om noe bare altfor sent. Et land er et resultat av de menneskene som bor der og den kultur, tradisjoner og verdier de har. Og det er nettopp et fokus på de underliggende demografiske faktorene som bestemmer samfunnet vårt, som det har skortet på i kortsiktighetens, moralismens og innvandringsevangeliets politikk [7].

Det er du som burde skamme deg og be om unnskyldning, Jonas Gahr Støre. Ikke Per-Willy Amundsen.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474