- Resett - https://resett.no -

Regjeringen åpner for å erstatte Helge Ingstad med penger utenfor vedtatt statsbudsjett

Regjeringen åpner i den nye plattformen for å erstatte den forliste fregatten KNM Helge Ingstad og finansiere nytt regjeringskvartal utenfor vanlige budsjetter.

Det bekreftet Henrik Asheim (H), som er leder av finanskomiteen på Stortinget, overfor NRKs [1] politisk kvarter fredag. I praksis betyr det at regjeringen åpner for å bruke oljepenger utover den summen som hvert år settes av på budsjettet, i tråd med handlingsregelen for oljepengebruk.

– Her er det to helt konkrete ting hvor man sier at man skal vurdere å gjøre det på denne måten, fordi det er en unntakstilstand og en veldig spesiell situasjon, sier Asheim.

annonse

En ny fregatt kan få en prislapp på 4 milliarder kroner, mens et nytt regjeringskvartal har en anslått kostnad på 15 milliarder.

– Dette handler om å kunne få gjort noen store investeringer i det staten eier, og som det er vanskelig å få forsikret, uten å måtte ta ned aktiviteten på andre ting, forklarer Asheim.

Vurderer

Høyre-politikeren viser til at man ved eventuelt å bruke 4 milliarder kroner «under streken» i budsjettsammenheng for å kjøpe en ny fregatt, slipper å ta ned aktiviteten i Forsvaret med tilsvarende sum.

annonse

Asheim fremholder samtidig at dette er noe regjeringen «vurderer» å gjøre, ikke noe man sier man «skal» gjøre.

Han avviser samtidig at det er aktuelt å også skyve milliardinvesteringer i nye kampfly og veier ut av de vanlige budsjettene.

– Nei, det skal vi ikke gjøre, sier Asheim, som også understreker at det vil være uheldig hvis slik budsjettering som regjeringen nå åpner for, «brer om seg.»

Handlingsregel

I plattformen heter det at «staten følger selvassurandørprinsippet. Det betyr at hovedregelen er at staten ikke forsikrer seg, men dekker skader og tap når de oppstår. Regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet.»

– Er forslaget i regjeringsplattformen om at gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør kan føres på 90-poster i statsbudsjettet i tråd med dagens definisjon av handlingsregelen for bruk av oljeinntekter? skriver Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud i et skriftlig spørsmål [2] i Stortinget til finansminister Siv Jensen (Frp).

Handlingsregelen styrer hvor stor del av oljefondet som årlig kan brukes over statsbudsjettet, og den er i dag satt til 3 prosent av fondets verdi.

annonse

Selv om Solberg-regjeringen har flyttet krittstreken for bruken av oljepenger én gang, fra 4 til 3 prosent, har oljepengebruken økt kraftig siden de borgerlige tok over i 2013. Det skyldes at fondet har vokst sterkt i denne perioden.

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474