Ny forskning: Norske lærebøker i historie fremstiller konsekvent europeere som overgripere, og skjønnmaler islam

Dette innlegget baserer seg på funnene i min masteroppgave, «Lite med europeisk overlegenhet å gjøre – Fremstillinger av den islamske verdens og Europas middelalderhistorie i norske lærebøker for grunnskolen og videregående etter Kunnskapsløftet». Her avdekkes en klar dobbelstandard i måten historien fremstilles på i norske lærebøker som brukes i dag. Et gjennomgående offer-narrativ Det mest … Fortsett å lese Ny forskning: Norske lærebøker i historie fremstiller konsekvent europeere som overgripere, og skjønnmaler islam