- Resett - https://resett.no -

UNHCR: Reisen over Middelhavet dødeligere enn noensinne

I 2018 døde i snitt seks mennesker hver eneste dag på den farefulle ferden mot Europa over Middelhavet, viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Under krisen i 2015 ankom over en million flyktninger og migranter Europa via båtruten over Middelhavet. 3.771 mennesker døde under den livsfarlige reisen, som ofte foretas i små overfylte gummibåter. Per dødsfall nådde 269 mennesker fram.

Det siste tallet har gått stabilt nedover de siste årene, og sammenlignet med det lave antallet ankomster dør stadig flere. I fjor ankom kun 139.300 mennesker Europa via ruter over Middelhavet, men likevel mistet hele 2.275 mennesker livet, viser UNHCRs tall. Antall dødsfall langs landruter ved Europas grenser steg også i fjor til opp mot 2015-nivå tross de lave ankomsttallene.

annonse

Utviklingen skjedde samtidig som europeiske land kranglet om hvem som skulle ta imot migrantene og innførte strengere restriksjoner mot humanitære organisasjoner som bistår dem. Det bekymrer UNCHR.

– Antallet flyktninger og migranter som forsøkte seg på å krysse Middelhavet falt i 2018. Men det er sannsynlig at redusert søk- og redningskapasitet i kombinasjon med ukoordinert og uforutsigbar ilandstigning, førte til en økt dødsrate for folk som fortsatt flykter fra konflikt, menneskerettsbrudd, forfølgelse og fattigdom i sine hjemland, skriver organisasjonen.

Endrede ruter
Den politiske situasjonen i Europa førte i fjor også til dramatiske endringer i hvilke ruter migrantene benyttet seg av for å nå kontinentet. I løpet av første halvår dro flere til Hellas enn til Spania og Italia, men andre halvår var Spania den klart mest populære destinasjonen.

annonse

Til sammen ankom 65.400 flyktninger og migranter Spania i fjor – en økning på 131 prosent fra året før. Antallet som ankom Hellas økte med 45 prosent til 50.500, mens antallet ankomster til Italia sank med 80 prosent til 23.400.

I løpet av samme år fikk Italia en ny høyrepopulistisk regjering som besluttet å stenge landets havner for internasjonale skip fylt med migranter. Det resulterte i at hundrevis av migranter måtte tilbringe flere dager strandet til sjøs mens Italia og andre EU-land kranglet om hvor de skulle settes i land.

Flere returer
Italias nye linje førte også til at flere ble reddet av Libyas kystvakt eller på andre måter returnert til den nordafrikanske kystnasjonen, der de ifølge UNHCR «møtte grusomme forhold på interneringssentrene», som begrenset tilgang til mat.

De er også bekymret for at menneskesmuglere i Libya fortsatt er sentrale i organiseringen av reisene til Europa.

– For mange er det å sette foten i Europa endestoppet på en marerittreise der de har stått overfor tortur, voldtekt, seksuelt misbruk og trusler om kidnapping med krav om løsepenger. Alle land må umiddelbart ta ansvar for å slå ut smuglernettverkene og stille gjerningspersonene til ansvar, skriver UNHCR.

– Fjern restriksjoner
Ettersom lite har endret seg i landene migrantene flykter fra, forventer UNHCR at de samme trendene kommer til å fortsette i 2019. Spania vil trolig forbli den mest populære destinasjonen, mens konflikt og fattigdom i Syria, Mali, Nord-Nigeria, Kamerun, Burkina-Faso og Vest-Niger kommer til å fortsette å drive mennesker på flukt.

UNHCR bønnfaller EU blant annet om å styrke redningskapasiteten til sjøs, fremme koordinerte og forutsigbare løsninger for ilandstigning, samt om å effektivisere asylprosessen og sikre at de som har krav på beskyttelse får nettopp det.

– Å redde liv til sjøs er ikke et valg, det handler heller ikke om politikk, det handler om en tidløs forpliktelse. Vi kan få slutt på disse tragediene gjennom å ha mot og visdom til å se forbi den neste båten, og ha en langsiktig tilnærming basert på regionalt samarbeid, som setter menneskets liv og verdighet i sentrum, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse