- Resett - https://resett.no -

Oslomet-professor vil sende staten etter Per-Willy Amundsen for «hatefulle ytringer»

«Ytringer som ikke nødvendigvis favnes av straffeloven og som fremmer andre negative følelser enn hat kan, som vi har sett, også ha negative konsekvenser for individer og grupper av mennesker. Det er derfor behov for en definisjon med et bredere utgangspunkt enn det regjeringens strategiplan mot hatefulle ytringer så langt har lagt opp til,» skriver Oslomet-professor Anna Birgitte Nilsen i en kronikk i Utrop [1].

Hun mener dagens regelverk ikke dekker godt nok opp behovet for å bekjempe det hun ser på som skadelige ytringer.

Les også: Per-Willy Amundsen svarer på rasismeanklagene [2]

annonse

Et av eksemplene på det mener hun er Per-Willy Amundsens utspill om barnetrygd.

I et intervju med TV 2 [3] tidligere i januar tok Amundsen til orde for å begrense eller stanse barnetrygden for barnerike familier – og begrunnet det i hovedsak med at det skulle hindre at innvandrerfamilier får mange barn.

«Amundsens ytringer er ikke bare diskriminerende. Ytringene er også godt egnet til å skape negative oppfatninger, følelser og holdninger overfor ikke-etnisk norske. En definisjon av hatefulle ytringer bør derfor omfatte mer enn ytringer som fremmer hat, også ytringer som fremmer andre negative følelser, oppfatninger og holdninger overfor en gruppe mennesker, og som oppfordrer til diskriminering,» skriver Nilsen.

annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474