Illustrasjonsbilde. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse

Syklisten Ivar Grøneng nektet å betale en bot på 7.000 kroner, som han fikk for å ha syklet i kollektivfeltet i fjor høst. Nå er han frikjent av Oslo tingrett.

Ivar Grøneng ble i fjor høst stoppet av politiet, da han syklet i kollektivfeltet på E18 Mosseveien mellom Ormsundveien og Ulvøya i Oslo.

Politiet mente Grøneng forstyrret trafikken og ga han et forelegg på 7.000 kroner. Han nektet imidlertid å betale boten, noe som førte til at saken ble tatt videre til retten.

annonse
– Lettet og glad

Mandag opplyser Oslo tingrett at Grøneng er frikjent. Retten kunne ikke se at det var noen nærliggende eller realistisk fare ved tiltaltes sykling før han ble stoppet, utover at det er farlig som syklist å ferdes blant busser og tungtrafikk.

– Jeg er både lettet og glad for at saken er over, og at tingretten er enige med meg, forteller Grøneng tilAftenposten.

Flertallet i retten mente ikke at tiltalte skapte en unødig hindring i situasjonen og heller ikke opptrådte uaktsomt. De mente at når det er lovlig å sykle i kollektivfelt, må man tåle en viss grad av forstyrrelse av syklister.

– En seier for alle syklister
annonse

– Skal politiet kunne lage sine egne tolkninger av reglene blir det ganske vanskelig å være trafikant. Det en seier å få medhold i retten i denne saken mener han, og forteller at han kommer til å fortsette å sykle samme strekningen som han ble stoppet på, slik han har gjort de siste ti årene.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes landsforening, ser på dommen som en seier for alle som sykler.

– I mangel av trygg og effektiv sykkelinfrastruktur i norske byer og tettsteder må man mange steder dele veien med andre trafikanter. Ved domfellelse kunne saken ha skapt en uheldig presedens og en større grad av utrygghet om hvor man kan sykle, sier han.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse