- Resett - https://resett.no -

Forbud mot å gjengi navn på kjent barnepsykiater som samlet 200 000 overgrepsbilder

En kjent norsk barnevernstopp og barnepsykiater hadde 200.000 overgrepsbilder av barn. Han har i mange år vært en aktiv støttespiller for barnevernet som sakkyndig i barnevernssaker i Oslo/Akershus, og satt som medlem av Barnesakkyndig Kommisjon.

I mai i fjor ble han dømt av Oslo Tingrett til ubetinget fengsel i ett år og 10 måneder for nedlasting, oppbevaring og deling av enorme mengder overgrepsbilder og -video av barn.

I dommen het det at det ikke var noen restriksjoner på gjengivelse av dommen. Det medførte at mange nettsteder skrev artikler der den kjente barnepsykologens navn ble nevnt. Det var viktig blant annet fordi han hadde vært sakkyndig i flere barnevernssaker som endte med at foreldrene mistet sine barn til fosterforeldre, og som mange mener nå burde vært tatt opp til ny vurdering.

annonse

Men nå har Tingretten i en ekstra sak, avgjort 30.september i fjor, nedsatt forbud mot å gjengi den kjente barnevernstoppens navn. I et brev fra den overgrepsdømtes advokat til flere som har publisert artikler om saken, som de har mottatt i disse dager, heter det følgende:

«Vi viser til din nettside, hvor det refereres til straffesaken mot vår klient ved bruk av navn. Du gjøres med dette kjent med at Oslo tingrett i beslutning av 30. september 2018 i medhold av domstolloven § 130 har vedtatt restriksjoner i dommens offentlighet, slik at gjengivelse på nettet eller i annen offentlighet kun kan skje i anonymisert form.

Vi anmoder derfor om at alle opplysninger som kan knyttes til vår klient, herunder navn, omgående fjernes fra ovennevnte nettside.

annonse

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at brudd på forbud mot offentlig gjengivelse av dommen kan være forbundet med straffeansvar, og at vår klient vil vurdere politianmeldelse av forholdet dersom anmodningen ikke etterkommes».

En av dem som har mottatt anmodningen er pastor Jan-Åge Torp i Kristen Koalisjon Norge. Han sier til Resett at han som en lovlydig samfunnsborger ikke vil gjengi barnepsykologens navn i artikler skrevet etter dommen i Tingretten 30.september, men at han mener den ikke kan ha tilbakevirkende kraft og gjelde artikler skrevet før den tid. I den opprinnelige dommen i Oslo Tingrett fra mai i fjor står det presisert at det ikke er noen restriksjoner på gjengivelsen av dommen.

Les også: Polens utenriksminister: – Vi har rett til å forsvare våre borgere [1]

Pastor Torp mener selv at overgriperen er en offentlig person og at informasjon om hvem han er må være viktig for samfunnet, blant annet for alle de som har fått barnevernsdommer imot seg på grunn av hans arbeid.

Også Resett, som offentliggjorde navnet før 30. september 2018, har mottatt en epost fra den dømte psykiaterens advokat. 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474