- Resett - https://resett.no -

Demonstrasjon mot gruvedrift i Kvalsund

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble møtt av demonstranter da han deltok i folkemøtet i Kvalsund mandag kveld.

Anslagsvis 50 demonstranter fra Naturvernforbundet og Norske Samers Riksforbund (NSR) møtte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han ankom folkemøtet i Kvalsund i Finnmark mandag kveld.

– Det ble holdt appeller, og Isaksen hørte på de første, men fikk ikke med seg alle. Men det skal gjentas under den åpne spørsmålsrunden, sier landsstyremedlem Beaska Niillas i NSR til NTB.

annonse

– I korte trekk kan vi si at alle demonstrantene er enige om at denne gruva ikke kan bygges. Argumentene våre går ut på at utslippene er mye farligere enn beskrevet, og kan i verste fall påvirke hele regionen dersom utslipp dumpes i matfatet vårt, sier Niillas.

Geir Jørgensen i Naturvernforbundet deler Niillas frykt for farlige utslipp. Han mener kommunepolitikernes positive innstilling til gruvedriften er basert på utdaterte rapporter.

– Dette er ingen lokalsak, men handler om store miljøgifter som skal ut i nasjonale fjorder. Og det kan vi ikke godta. Gitt hvor vi er, var oppmøtet bra, sier Jørgensen i NTB.

Naturvernforbundet hadde i forkant varslet at de skulle delta i demonstrasjonen, men ble av andre årsaker forhindret i å delta.

annonse
Positiv ordfører

Næringsdepartementet ga 14. februar driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund. Gruvedriften har fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfall på bunnen av Repparfjorden.

Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm har imidlertid vært positivt innstilt til gruvedriften.

– Kvalsund trenger nye arbeidsplasser. Befolkningsantallet går ned, og vi klarer ikke å beholde ungdommen vår, sa ordføreren.

Han innledet folkemøtet som ble arrangert av Hammerfest næringsforening i Kvalsund mandag kveld.

Lokalet i Miljøbygget var fylt til randen av tilhørere som også fikk høre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) argumentere for hvorfor han mener gruvedriften er et godt vedtak.

annonse

– Det vil bidra til lokale arbeidsplasser, lokal kunnskap og en større regional næringsutvikling, sa Isaksen til de fremmøtte.

Han forsikret at hensynet til miljøet står sterkt, og at de har lent seg på anbefalinger fra Klima- og miljøverndepartementet som tilsier at økosystemet vil komme tilbake til deponiområdet når gruvedriften tar slutt. Samt at området utenfor vil påføres liten skade.

– I en sånn sak er det alltid avveininger. Denne prosessen har pågått i rundt 10 år, og det innebærer at vi måtte ta noen beslutninger. Men dette har vært en demokratisk prosess, sa Isaksen.

Varsler rettssak

Flere aktører, blant annet Sametinget, har klaget på konsesjonsvedtaket. Saken skal dermed behandles av Kongen i statsråd.

– Vi har et lite håp om at de kommer til fornuft der nede i Oslo. Hvis ikke blir det rettssak, sier Beaska Niillas i NSR til NTB.

De vil kreve at etableringen av gruvedriften blir lagt i bero inntil en eventuell rettsprosess kommer i gang.

– Hvis ikke det blir gjort vil vi gå inn fysisk med diverse virkemidler. Det er mange med partsevne i denne saken, hvem det er, vil vi komme tilbake til, sier Niillas.

I alt 3.900 personer har så langt varslet at de er villig til å lenke seg fast for å hindre gruvedriften.

annonse
– Langt unna føre-var prinsippet

Også Norges Kystfiskarlag er kritiske til den planlagte gruvedriften. De frykter at driften vil legge store deler av fjorden brakk og påvirke økosystem og fiskebestanden i årevis.

– Norge har gjennom internasjonale konvensjoner forpliktet oss til å legge før-var prinsippet til grunn for forvaltningen av naturen vår. De planlagte utslippene på Repparfjorden er etter vårt synspunkt så langt unna føre-var prinsippet vi kan komme, skriver Norges Kystfiskarlag i en pressemelding.

De mener utslippene er i strid med forpliktelser om gjenoppbygging av kysttorskstammen og utfasing av utslippene langs kysten og i fjordene.

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826