- Resett - https://resett.no -

61-åring dømt til sju års fengsel for overgrep mot datter

En 61 år gammel mann er i Frostating lagmannsrett dømt til sju års fengsel for gjentatte overgrep mot sin datter.

Mannen ble dømt til sju års fengsel i Nordmøre tingrett høsten 2018, og lagmannsretten kom 3. april fram til samme konklusjon. Tiltalte nekter straffskyld, og hadde anket både bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalepunktene om overgrep og seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, samt for selve straffutmålingen.

Lagmannsretten konkluderer med at tiltalte hadde seksuell omgang med datteren fra hun var sju-åtte år gammel og fram til hun var 13 år. Overgrepene han er dømt for, skjedde på begynnelsen av 2000-tallet.

annonse

– Han er svært uenig i dommen og vi vil bruke tiden frem mot ankefristens utløp på å vurdere en anke til Høyesterett, opplyser mannens forsvarer, advokat John Marius Dybvig, til NTB.

Les også: Høyesterett skjerpet straffen for nettovergrep [1]

«Deres hemmelighet»

Retten ser det som straffeskjerpende at den seksuelle omgangen har pågått i fem-seks år fra jenta bare var sju-åtte år gammel. Det vises til at tiltalte i hele denne perioden innprentet overfor jenta at hun ikke kunne fortelle andre hva faren gjorde med henne, og at det var «deres hemmelighet». Det er skjerpende at overgrepene er begått av jentas egen far.

annonse

Det vises i dommen til at fornærmede har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse, og at hun har fått behandling for det som betegnes som alvorlige og omfattende psykiske plager. Overgrepene ble anmeldt i desember 2016, da hun var 23 år gammel.

Nektes kontakt med datteren

Lagmannsretten fastslår at det tok mange år fra overgrepene opphørte til forholdet ble anmeldt, men at det likevel har begrenset betydning for straffutmålingen. Lagmannsretten legger imidlertid en viss formildende vekt på at saken har hatt åtte måneders liggetid hos påtalemyndigheten.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes mannen til forbud mot å kontakte datteren på ubestemt tid. Han dømmes også til å betale datteren 350.000 kroner i oppreisningserstatning, som i tingretten.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474