- Resett - https://resett.no -

Bellona-Hauge er utgått på dato i spørsmål om kjernekraft

Bellona-Hauge sa til NRK [1] her forleden dag i forbindelse med nedleggelse av atomreaktoren på Kjeller; I dag er vi glade, men det er en stygg og dyr arv atomaktiviteten i Norge har medført.

Vi er stolte av alle Bellonas atomavsløringer og i dag har vårt arbeid bidratt til et skikkelig og konkret resultat ved at Norge ikke lengre skal ha atomreaktorer i drift.

Norge ikke lengre skal ha atomreaktorer i drift?

annonse

Det er det ikke opp til Frederic Hauge å bestemme vår nasjons framtidige kjernekraftspolitikk.

Har dessuten Bellona noe fagekspertise på kjernekraft etter at kjernefysikeren Nils Bøhmer & co strøk på dør [2]?
Det er forøvrig svært så dunkelt – og lagt et medialokk på – hva de interne uenighetene i Bellona egentlig dreide seg om.

Dersom Norge ikke skal bygge nye reaktorer, så betyr det at vi går baklengs i norsk utdanning, kompetanse, forskning og utvikling på noe så grunnleggende som kjernekraft.

Thorium

annonse
[3]

Kjernekraft er en virkelighet Norge ikke skal skremmes, eller kan rømme fra. Norge sitter på kolossale malmressurser av thorium, og derfor uoverskuelige energimengder for framtida, bare en får bygd thoriumreaktorer [4].
Miljøaktivisten og gaiateoriens far James Lovelock [5] som tror på klimadoktrinen – han har vært med på å utforme den i IPCC – har sagt allerede i 2004, at kjernekraft er framtida og ikke grønt energiskifte til fornybar energi [6]. Dette fordi han ser industrien på fornybar energi som dommedag for biologisk mangfold.

Frederic Hauge framstår med sine fordomsfulle holdninger og utsagn om kjernekraft som notorisk motstander av kunnskaps- og teknologiutvikling på kjernekraft, og i så måte en reaksjonær samfunnsfiende.
Les denne fra UiO i 2017; “Thoriumreaktor – en undertrykt teknologi?” [7]

Frederic Hauge mener veien å gå er å bygge ned norske land- og havarealer med vindmøller for å få strøm nok til elbilrevolusjonen sin.

Reaksjonær

Det var Bellona som i sin tid maste seg til snyltingen for elbileiere, som slipper å betale i bomringen i Oslo for sine små firmabiler som gikk på elektrisitet.

annonse

Norge må nå sette seg som mål, kall det gjerne «månelanding», å få atomreaktorer som går på thorium i Norge.

Tenkt om vi kunne sende thoriumenergi ut på nettet i Norge og til Europa, og slippe å bygge ned kontinentalsokkel og fastland med vindmølleparker?

Frederic Hauge, på framtidig kjernekraft er du reaksjonær og utgått på dato.

Tegn abonnement [8] eller støtt oss på andre måter [9] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826