- Resett - https://resett.no -

Frp: Foreldre til mindreårige kriminelle bør miste barnetrygda

Fremskrittspartiet mener at foreldre bør miste ytelser som barnetrygd i en periode dersom barna deres begår kriminalitet.

En resolusjon om saken ble enstemmig vedtatt på partiets landsmøte søndag.

«Landsmøtet ber regjeringen vurdere om ytelser til foreldre som kan knyttes opp til oppdragelsesplikten, som barnetrygd, frafaller i en tidsperiode dersom mindreårige begår kriminalitet», heter det i resolusjonen.

Ifølge Frp trengs det sterkere lut enn det som er tilfellet i dag for å ansvarliggjøre foreldre i utsatte grupper for det barna driver med på fritiden og redusere antallet mindreårige som deltar i kriminalitet.

annonse

«Dagens konsekvenser oppfattes ikke som tilstrekkelige til at en del foreldre aktivt hindrer barnas involvering i usunn og kriminell aktivitet. Da må nye virkemidler prøves», heter det i resolusjonen, som også tar til orde for at angrep og trusler med kniv eller annet våpen må slås ned på og møtes med en tydelig konsekvens.

Frp mener også at innkreving av bøter må følges opp mot foreldrene i tilfeller der mindreårige er involvert, og at ungdomsstraff skal ilegges domstolskontroll.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474