- Resett - https://resett.no -

Kommunismens iboende voldelighet

Jeg har ved flere anledninger diskutert med personer, både yngre og eldre, som har forfektet et syn på kommunismen som noe spesielt og svært annerledes fra de andre kjente ideologiene som i løpet av 1900-tallet ble forvist til historiens skraphaug.

Dette er personer som gjerne innrømmer grusomhetene som regimer iført kommunismens drakt har utført. Men som bortforklarer disse grusomhetene ved at de skylder de mener overgrepene skjedde fordi regimene var diktaturer, og ikke fordi de var kommunistiske.

For, slik flere av disse personene jeg har snakket med har sagt, så påstår de at vold i seg selv ikke er et mål innen kommunismen.

annonse

«Kommunisme handler om å gjøre folk like, om det å utjamne forskjeller. Det er ikke voldelig i seg selv, slik Nazisme og Fascismen er», er argumenter jeg har hørt.

Vel, så blåøyd kan man tydeligvis være rundt ens egen ideolog. For, det mange av disse kommunisme apologetene gjerne glemmer er de naturlige følgene av en av kommunismens mest sentrale begrep. Tanken som vi i Norge har oppkalt en riksdekkende avis etter, nemlig teorien om klassekamp.

For det er her i klassekamp teorien at mye av volden og massemordene som har følget av kommunistiske regimer har sitt opphav. Klassekamp teorien var en av de sentrale ideene i verket «det kommunistiske manifest» skrevet av Karl Marx. Klassekamp, altså den uforsonlige striden mellom eierne av produksjonsmidlene (borgerskapet) og arbeiderne (proletariatet), var i følge Marx driveren bak historiens gang. Videre var det bare gjennom klassekampen at man kunne oppnå den revolusjonære tilstanden hvor arbeiderne tok kontroll på produksjonsmidlene og dermed oppnådde et samfunn «fritt for klasser».

annonse

Les også: Nesten halvparten av norske journalister vil stemme SV, Rødt eller MDG [1]

Tanken om en slik uforsonlig og uunngåelig strid mellom de ulike borgerne i en nasjon, er i seg selv en voldelig tanke. Det å påstå at den ikke er i seg selv voldelig blir like irrasjonelt som en Nazist som påstår at det å ville fjerne én bestemt folkegruppe fra nasjonen er en fult fredelig tanke. Den er voldsbærende fordi tanken er den samme, men folkegruppen kommunisten vil fjerne er definert etter økonomisk kultur og stand, ikke etnisitet.

Det er nok ikke slik at dersom Rødt skulle vinne regjeringsmakten så ville de iverksatt revolusjonen og begynt å ekspropriere land fra storbønder og industriherrer. Men det er i hvert fall greit å være klar over hva som faktisk ligger i ideologen som partiet bygger sin politikk på. Spesielt nu som Rødt har vedtatt å videreføre deres kommunistiske arv med stolthet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474