- Resett - https://resett.no -

Fafo-undersøkelser: Inntil 64 prosent av nordmenn mener «innvandring undergraver sentrale verdier i samfunnet»

Bare 32 % av nordmenn spurt i en ny Fafo-undersøkelse [1] er helt uenig i at «Innvandring undergraver sentrale verdier i samfunnet, som demokrati, likestilling og ytringsfrihet».

41 % er helt eller litt enige, mens ytterligere 23 prosent er litt uenige. Totalt stiller derfor inntil 64 % seg helt eller noe bak denne påstanden.

Merknad: I undersøkelsen har forskerne gitt fem mulige svaralternativ: Helt enig, litt enig, litt uenig, helt uenig og vet ikke. Men det er logisk sett ingen forskjell mellom «litt enig» og «litt uenig». Hvis man svarer at man er litt uenig, må det bety at man er litt enig, og er man litt enig, er man tilsvarende litt uenig. Selv de som svarer at man er litt uenig må derfor være litt enig i at «innvandring undergraver sentrale verdier i samfunnet».

annonse

Graden av enighet eller uenighet er det imidlertid ikke mulig å anslå, selv om de som svarer «litt enig» nok er mer enige enn de som svarer «litt uenig» (kan man anta) siden begge alternativer er mulige å velge. Vi har derfor valgt å legge til preposisjonen «inntil».

Les også: Skjult i Holmøy-rapporten: Etniske nordmenn under 50 % i 2100 [2]

Trygghet

annonse

Bare 22 % av de spurte er helt uenig i at «Innvandring gjør Norge mer utrygt». Hele 50 % er helt eller litt enig i at innvandring gjør Norge mer utrygt. Ytterligere 24 % er bare litt uenige i påstanden. Reelt kan derfor 74 % sies å være noe enige i at innvandring gjør Norge mer utrygt.

Norske politikere har samtidig åpnet for en massiv økning i innvandringen til Norge siden 1970-tallet, da kun 2 % av befolkningen hadde innvandrerbakgrunn. Dette tallet har nå vokst til 17 %, og i lavere aldersgrupper har allerede mer enn 30 % av befolkningen innvandrerbakgrunn.

Etniske nordmenn vil sannsynligvis utgjøre under 50 % av befolkningen [2] innen hundreåret er omme.

Les også: Om noen tiår er hele Norge som Oslo Øst [3]

Les også: NRK Urix jobber utrettelig med å åpne Europas grenser og besørge vår egen undergang [4]

(Skjermdump Fafo-rapport)

Tegn abonnement [5] eller støtt oss på andre måter [6] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474