Illustrasjonsfoto: SCANPIX
annonse

2,3 milliarder mennesker i verden tror at Jesus Kristus er Guds sønn og veien til Himmelen. Hver tredje jordboer er kristen. 2000-tallet er troens århundre, og det eksploderer i vekkelser over hele verden med 150 000 nye frelst hver dag.

I Norge regner 40 prosent av befolkning seg som kristne, ifølge en undersøkelse av Respons Analyse fra 2016. 3 740 000 er medlemmer i Den norske kirke og 340 000 i frikirkelige trossamfunn. Enda flere har en barnetro og folder hendene under dynen. Og det kristne verdisyn har gjenklang hos en langt større del av befolkningen, både blant ikke-troende og annerledestroende.

Kristendom har en magisk tiltrekning på menneskene. Den positive kraften forvandler hjerter, familier og nasjoner. Den gjorde det frie Vesten til verdenshistoriens udiskutable suksess, Vest-Europa rikest i verden, og Norge til verdens beste land å bo i. Europas historie, filosofi, politikk, lover og samfunn er primært preget av den kristne revolusjonens tankegods.Kristendommen utbres i Europa og eksporteres med oppdagelsesreisende og misjonærer til andre kontinenter – og det frie Vesten er et faktum!

annonse

Jesu radikale menneskesyn hvor alle er like mye verd, var nytt i verdenshistorien, og det grensesprengende budskap om å elske din neste ble fundamentet i den kristne sivilisasjonen. Nestekjærlighet starter sykehus. Likeverdet, hvor alle engang skal bøye kne innfor Gud, gjør tjenende myndigheter til ideal. Prinsippene i skapelsesberetningen bygger lojale ekteskap og sterke familier. Den kristne fornuftens avdekking av objektive sannheter og forskning på årsak og konsekvens, starter universiteter og blir fundamentet for vitenskap. Et personlig gudsforhold ga sosial omsorg, arbeidsmoral og tillit i fellesskapet. Individualismen, kapitalismen og protestantismen laget liberale demokratier med markedsøkonomi og menneskerettigheter. Konservativ politikk vernet enkeltmennesket fra statlig overstyring.

Bibelen skulle få danne selve bakteppet for vår kultur – ruvende over all annen litteratur, formet som et kjærlighetsbrev til menneskene, et etisk oppslagsverk full av anekdoter, ruvende episke fortellinger, diktsamlinger og salmer, profetier som har gått i oppfyllelse og historisk bekreftede fakta. Den er verdens mest solgte bok, oversatt til flest språk, og er det best bekreftede og best bevarte verk fra antikken. Sekulære historikere og verdens fremste ateistiske bibelforskere er enige om at fortellingene i Det nye testamentet er sanne, og at Jesus er en historisk person. Han delte tidsaksen i to, og er kåret til verdenshistoriens mest betydningsfulle person.

Det kristne verdensbildet tar utgangspunkt i at Gud som er allmektig, fullkommen, kjærlig og rettferdig, skapte mennesket i sitt bilde og ga det et hellig stempel, en unik verdi og det absolutte menneskeverd som var ugraderbart, umistelig, konstant og likt for alle mennesker, uansett utviklingsstadium, rase, farge, kjønn, sosial opprinnelse, språk, religion og ressurser. En ruvende klippe i eksistensen, som beskytter alle mennesker og satte en grense for hva mennesket kan gjøre mot hverandre.

annonse

Les også: Jesus – slik jeg tror han var

Norðweg, et brutalt norrønt ættesamfunn, ble kristnet ved Olav Den Helliges sverd i 1030, og nedfelt i kristenretten på Moster, og i Gulatingslover som åpnet med «vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred». Det endret samfunnet i humaniserende retning og forbød barnedrap. De kristne mennene på Eidsvoll laget verdens frieste grunnlov i 1814, og revisjonen i 2012 stadfestet at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Flaggparagrafens symbolske, sakrale og religiøse dimensjon uttrykker det overordnede verdisett som vaier over fellesskapet og skal gjenspeiles i resten av lovverket – som avgjørende må hente sin legitimitet i en levende tro i folkedypet med hjerter som er i tråd med lovverket.

Europa står midt i et sivilisasjonsvalg. De tre største ideologiene, kristendom, islam og kulturradikalisme, er bygd på ulike gudssyn, menneskesyn og verdisett – og fører til ulike familiemodeller og samfunnsmodeller. Kongen oppsummerte det nylig i en tale: «Nordmenn tror på Gud, Allah og ingenting.»

Sivilisasjonsstyrke er et komplekst resultat av naturlige, historiske, politiske, juridiske og pedagogiske faktorer – men hviler på det etiske verdisettet. Verken vitenskap eller lov kan bevise at alle mennesker har samme verdi og grunnleggende rettigheter – det kan bare begrunnes i etiske verdier, hentet fra religion, livssyn og ideologi. Idéen om et degradert menneskeverd kommer i stadig nye sekulære, filosofiske og ideologiske innpakninger, og i betinget utgave i alle religioner. Humanismens vekslende historie viser dens sårbarhet. Gjennom 2000 år med dramatisk, europeisk historie, med skiftende imperier og folkevandringer, har kristendommen båret frem humanismen forankret i et hellig menneskeverd.

Europa må på nytt bestemme seg for den kristne livsanskuelse. En sekulær stat uten bindinger til religion, kan romme en særstilling og fortøyning i den kristne kulturarven, uten at det diskriminerer andre religioner og livssyn. Å definere et lands arvegods er et fremtidsrettet prosjekt i et stadig mer pluralistisk og foranderlig samfunn.

Innlegget ble først publisert i Fædrelandsvennen 8. Juni 2019 og er gjengitt med forfatters tillatelse.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse