- Resett - https://resett.no -

Kan fremtidig etnisk stemmegivning ødelegge vårt tradisjonelle demokrati?

Da undertegnede besøkte Sarajevo på slutten av 90-tallet hadde vi møter med alle de politiske partienes ledere. Det ble mange. Samtlige partier hadde tre likestilte ledere, en muslim, en serber og en kroat.

Vi hadde også møte med presidenten, dvs. presidentene. For Bosnia hadde tre likeverdige presidenten, en muslim, en serber og en kroat.

Og senere har det selvsagt vist seg. Multikulturelle partier passer ikke inn i land med flere store religioner. Serberne stemmer på serbiske partier, serbiske muslimer på muslimske partier. I Irak stemmer sunni på sunnimuslimske partier, og sjiamuslimer på sjiamuslimske partier. Leve Iman Ali.

annonse

Jeg husker også et møte jeg overvar i en kirke i Harlem i forbindelse med et ordførervalg der det stod mellom italieneren Rudi Guliani og en afroamerikaner. Den kjente sorte «menneskerettighetsaktivisten» Jesse Jackson var hovedtaler. Avslutningssetningen hans var slik: «Ingen neger stemmer på en italiener» Halleluja.

Kan det bli slik i Europa også. Hittil har muslimer valgt å stemme på de mest innvandringsvennlige partiene. Det gir eksempelvis liten gevinst til Fremskrittspartiet, Sverigedemokratene og Dansk Folkeparti.

I noen land som Nederland og Belgia er det kommet et skritt lengre i form av egne islamske partier med foreløpig lav oppslutning, men med representasjon i nasjonalforsamlingen. Men hva vil skje med deres oppslutning etter hvert som den islamske innvandrerbefolkningen vokser seg sterkere og større?

annonse

La oss se litt på utviklingen i Danmark: To av overraskelsene i det danske valget var at Dansk Folkeparti (DF) ble mer enn halvert, og at Radikale Venstre (RV) fikk mer enn doblet sin oppslutning. Tall fra forskjellige valgkretser tyder på at etnisk blokkstemming spilte en stor rolle.

Les også: Tøffe regjeringsforhandlinger venter for de røde i Danmark [1]

DFs fall kan i stor grad forklares med det såkalte «paradigmeskiftet», hvor Sosialdemokratiet fullt ut aksepterte og omfavnet en kraftig innstramming i innvandringspolitikken. DF hadde da til en viss grad utspilt sin rolle som pådriver for innstramming.

Men hva forklarer fremgangen for Radikale Venstre? Valgresultatene fra en rekke muslimsk-dominerte valgkretser har skapt stor debatt i Danmark. De viser en kraftig fremgang for innvandringsvennlige Radikale Venstre. I Gellerup i Aarhus økte oppslutningen fra 5,4% til 34,2%, nær en syv dobling i oppslutning.

Innvandringsminister Inger Støjberg hevder at imamer har påvirket valget gjennom massemønstring i moskéene. «Mye tyder på at det var med delvis skjult og ført hånd at mange beboere i ghettoområdene stemte ved folketingsvalget og det er skremmende,» skrev hun på Facebook.

Solid stemmegivning for islam vennlige partier fremkommet gjennom påvirkning av imamene under deres prekener i moskeene er et lite skritt på veien. Det neste kan være etableringen av et rent islamsk parti, som etter en tid kan slå gjennom, og bli en maktfaktor i folketinget på vippen mellom ulike blokker. Det samme kan skje i Norge.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474