- Resett - https://resett.no -

Norge med rekordhøy støtte til FN-organisasjoner

Norge øker støtten til seks FN-organisasjoner til over tre milliarder kroner. Det er det høyeste samlede beløpet Norge har gitt til disse organisasjonene.

De største summene går til UNICEF og FNs utviklingsprogram, som mottar henholdsvis 1 milliard kroner og 615 millioner kroner. FNs befolkningsfond, som arbeider med blant annet abort og prevensjon, får 530 millioner kroner.

– Kjernestøtte er viktig støtte for FN for å kunne ha en forutsigbar og stabil virksomhet og for å kunne gjennomføre deres strategiske planer. Forutsigbarhet er også viktig for å få til raskere og mer effektiv humanitær respons. Norge vil derfor øke bruken av flerårige bidrag til våre viktigste internasjonale samarbeidspartnere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Videre går 380 millioner kroner til FNs Høykommissær for flyktninger, mens Verdens matvareprogram får 300 millioner kroner. FNs kvinneorganisasjon UN Women får tildelt 100 millioner kroner.

annonse

– Som giverland er vi opptatt av at FN-organisasjonene viser at de arbeider effektivt, samordnet og utviser åpenhet, i tråd med de retningslinjer Norge og andre land har vedtatt i organisasjonenes styrer, sier Søreide.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474